Movember obecná pravidla

Všeobecné podmínky akce Movember

Datum poslední revize: 15. září 2013

Tato sekce vytyčuje podmínky, které se týkají Vašeho používání webových stránek hnutí Movember, webových stránek hnutí Movember pro mobilní telefony a mobilních aplikací hnutí Movember (souhrnně “Služby”). Budete-li i nadále používat naše Služby, hnutí Movember to bude považovat za vyjádření Vašeho souhlasu s Obecnými Podmínkami. Hnutí Movember si vyhrazuje právo tyto Obecné Podmínky čas od času změnit, věnujte jim tedy prosím pravidelně pozornost.
 1. Obsah, vytvořený hnutím Movember – hnutí Movember uděluje licenci třetím stranám či vlastní veškeré ochranné známky, copyrighty a další duševní vlastnictví, které existuje v rámci Služeb. Povoleno kopírovat či reprodukovat jakoukoliv grafiku, loga či jiné materiály z našich Služeb je jen s naším výslovným souhlasem. Abychom předešli případným pochybám: povolení není potřeba pro stahování materiálů ze stránky “Downloads page” na našich webových stránkách.
   
 2. Obsah, zveřejněný Vámi – jste zodpovědni za veškerý obsah, který zveřejníte v našich Službách (například fotky a videa), a musíte se tak ujistit, že máte potřebná práva k zveřejňování tohoto obsahu (například tím, že si opatříte souhlas majitelů copyrightu, pokud je to nutné). Zveřejněním jakéhokoliv obsahu na našich Službách zároveň dáváte hnutí Movember nevýhradní, přenosné, celosvětové právo (bez licenčních poplatků) k používání a reprodukování tohoto obsahu.
   
 3. Obsah, zveřejněný ostatními – hnutí Movember dodržuje ustanovení Digital Millennium Copyright Act. Máte-li za to, že někdo jiný používá Váš copyright či ochranou známku bez Vašeho povolení, kontaktujte nás prosím na czech@movember.com kvůli nahlášení tohoto porušení.
   
 4. Zajištění bezpečnosti našich webových stránek – Potřebujeme Vaši pomoc, abychom mohli zajistit bezpečnost našich Služeb. K tomu je potřeba, abyste dodržovali následující:
  a.    Nesmíte shromažďovat uživatelský obsah pomocí automatizovaných programů
  b.    Nesmíte nahrávat do sítě počítačové viry či jiné škodlivé kódy
  c.    Nesmíte nikoho šikanovat, zastrašovat či obtěžovat
  d.    Nesmíte zveřejňovat žádný obsah, který by porušoval práva někoho jiného, či jiným způsobem překračoval zákon, byl nenávistný, vyhrožující, pornografický či násilný
   
 5.  Zřeknutí se zodpovědnosti hnutí Movember – Hnutí Movember věnuje velkou péči svým Službám a usiluje o to, aby tyto Sužby byly přesné, bez chyb a bez jakýchkoliv materiálů urážlivého rázu. Přesto je ale použítí našich webových stránek, či našich Služeb na vlastní nebezpečí a hnutí Movember není zodpovědné za jakékoliv  náklady, či ztráty, které Vám mohou vzniknout používáním těchto Služeb, či webových stránek. I když ve svých Službách může hnutí Movember sdílet odkazy na webové stránky, či služby třetích stran, hnutí Movember není zodpovědno za tyto třetí strany a použítí těchto webových stránek, či služeb je čistě na vlastní nebezpečí.
   
 6. Pořádání Mo Party – pokud se přihlásíte jako organizátor jedné z našich Mo Party, hnutí Movember Vám rádo poskytne materiály a potřebné věci v podobě našeho Mo Party balíčku, ale organizace a hladký průběh této akce je čistě na Vaší zodpovědnost. Budete zodpovědni za všechna příslušná povolení, oprávnění nebo jiné podobné záležitosti vyplívající z organizace Mo Party. Hnutí Movember nenese žádnou zodpovědnost, za případné škody na majetku, krádeže, ztráty, nebo ublížení na zdraví, ke kterým dojde ve spojitosti s jakoukoliv fází (přípravy, průběhů či úklidu) této Mo Party.
   
 7. MOVE akce – po přihlášení jako organizátor Move akce na sebe berete plnou zodpovědnost za organizování a hladký průběh této akce, stejně tak jako za vyřízení všech povolení a oprávnění potřebných k organizaci této akce. Vzhledem k fyzické podstatě Move akce existují rizika a nebezpečí, a Vaší volbou organizovat takovou Move akci přejímáte plnou zodpovědnost za jakákoliv zranění, krádeže, nebo ztráty.
   
 8. Vstupenky na Gala Parté – Pokud se účastníte Gala Parté, jste povinni respektovat podmínky vytištené na vstupenkách.
   
 9. Vrácení peněz – Pokud jste udělali příspěvek omylem, hnutí Movember Vám rádo Vaše peníze vrátí. Pokud si přejete vrátit peníze, prosím dejte nám vědět na kontakty, které jsou uvedeny v sekci Kontaktujte nás na webových stránkách hnutí Movember příslušících zemí, ve které žijete.
   
 10. Práva hnutí Movember – Hnutí Movember může odstranit jakýkoliv Vámi přidaný obsah, nebo Vám může zabránit v užívání Služeb hnutí Movember, dle vlastního uvážení, nebo pokud nebudete souhlasit s těmito Obecnými podmínkami. Jakýmkoliv nevymáháním těchto Obecných podmínek při Vašem pochybení se hnutí Movember nezříká práva vymáhat tyto Obecné podmínky v budoucnosti ať už ve spojitosti s tímto konkrétním, nebo jiným pochybením z Vaší strany.
   
 11. Subjekty a rozhodné právo – Subjekt hnutí Movember a příslušné právo rozhodující o těchto Obecných podmínkách záleží na zemi, ve které žijete:

  a.     Pokud žijete v Spojených Státech Amerických, podléhají tyto Obecné podmínky a jakékoliv dohody z nich plynoucí mezi Vámi a  Movember Foundation zákonům státu California, Spojené Státy Americké.
  b.     Pokud žijete v Kanadě, podléhají tyto Obecné podmínky  a jakékoliv dohody z nich plynoucí mezi Vámi a  Movember Canada zákonům území Ontario, Kanada
  c.     Pokud žijete v zemi, který je součástí Evropské Unie, podléhají tyto Obecné podmínky  a jakékoliv dohody z nich plynoucí mezi Vámi a  Movember Europe zákonům státu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
  d.    Pokud žijete v Austrálii, nebo v jakémkoliv jiném státě, který nebyl zmíněn ve výše uvedených paragrafech a,b, nebo c, podléhají tyto Obecné podmínky a jakékoliv dohody z nich plynoucí mezi Vámi a  The Movember Group Pty Ltd as trustee for the Movember Foundation zákonům území Victoria, Austrálie.
   
Zřeknutí se zodpovědnosti týkající se Mo Rated Barbers
Jakožto Mo Rated Barber jste srozuměni s tím, že hnutí Movember nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv zranění, škody, nebo ztráty, které by mohly být spojeny s vaší holičskou činností. Jste zodpovědni za jakákoliv rizika a souhlasíte s tím, že zprošťujete hnutí Movember veškeré zodpovědnosti za veškeré škody, či ztráty spojené s touto činností a ani nadále nebudete vznášet jakékoliv nároky za vzniklá rizika či škody vůči hnutí Movember. Hnutí Movember neposkytuje žádné záruky, týkající se Vaší činnosti. Hnutí Movember vlastní veškeré intelektuální bohatství spojené s hnutím Movember a programem Mo Rated Barber. Hnutí Movember se zavazuje dodat Mo Rated Barber logo a další potřebné marketingové materiály k propagaci Vaší účasti v Mo Rated Barber programu. Prosím nepoužívejte tyto materiály k žádným jiným účelům, nežli k účasti v Mo Rated Barber programu.

Jste srozuměni s tím, že pakliže již nejste účastníkem Mo Rated Barber programu, nesmíte vystupovat ani jednat tak, jako by jste jím stále byli. Nadále pak nesmíte používat žádná  Mo Rated Barber loga, ani jiné  Mo Rated Barber marketingové materiály, které Vám byly předtím dodány hnutím Movember.