Movember obecná pravidla

Všeobecné podmínky akce Movember

Datum poslední revize: 18. července 2019 v1.0

Tato část stanoví podmínky platné pro vaše používání webových stránek Movember a mobilních aplikací Movember (dále společně označovány jako Služby). Budete-li pokračovat v používání našich Služeb, bude to Movember považovat za váš souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami i s jejich občasnými aktualizacemi. Tyto Všeobecné podmínky můžeme v průběhu času upravit, proto je prosím pravidelně kontrolujte.
 1. Obsah vytvořený organizací Movember - Movember je vlastníkem, případně držitelem licencí poskytnutých třetími stranami, všech ochranných známek, autorského práva a dalšího duševního vlastnictví, které náleží ke Službám. Bez našeho zvláštního povolení nesmíte žádným způsobem kopírovat ani jinak reprodukovat žádnou grafiku, loga ani jiné materiály z našich Služeb. Přesněji řečeno, máte naše povolení stahovat materiál ze stránky určené pro stahování na našich webových stránkách, což však podléhá omezením uvedeným na dotčené stránce.
 2. Vámi zveřejněný obsah - Za veškerý obsah, který na našich Službách zveřejníte (např. fotografie, videa a komentáře), přebíráte odpovědnost a jste povinni se ujistit, zda máte nezbytná práva ke zveřejnění daného obsahu (např. získáním povolení vlastníků autorských práv, je-li to nezbytné, nebo získáním povolení použít osobní údaje třetích stran). Zveřejněním jakéhokoli obsahu rovněž poskytujete organizaci Movember nevýhradní, převoditelné, bezplatné, celosvětově platné právo k využití a reprodukci daného obsahu.
 3. Porušení autorských práv třetích stran – Organizace Movember se řídí ustanoveními zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA - zákon o autorských právech pro digitální tisíciletí) a případně další příslušnou legislativou týkající se autorských práv. Pokud se budete domnívat, že někdo jiný bez vašeho povolení používá vaše autorské právo nebo ochrannou známku, obraťte se prosím na nás, na adresu  info@movember.com , kde můžete takové porušení oznámit.
 4. Respektujte Mo komunitu – Svůj respekt prokážete dodržováním těchto zásad:
  1. Nesmíte shromažďovat obsah uživatelů automatizovanými prostředky
  2. Nesmíte do naší webové stránky nijak rušivě zasahovat, nahrávat viry či jiné škodlivé kódy
  3. Nesmíte nikoho šikanovat, zastrašovat či obtěžovat
  4. Nesmíte zveřejnit žádný obsah, který zasahuje do práv někoho jiného nebo tato práva porušuje či jinak porušuje zákon, nebo obsah, který je diskriminující, nenávistný, pornografický, ohrožující nebo používá násilí
 5. Prohlášení organizace Movember – Organizace Movember vynakládá na své Služby obrovskou péči a snažíme se je udržovat tak, aby byly správné, bezchybné a neobsahovaly žádný urážlivý či nepřístojný materiál. Naše stránky však používáte na své vlastní riziko a organizace Movember nepřebírá odpovědnost za žádné náklady ani ztráty, které by vám mohly vzniknout z vašeho používání našich Služeb. Přestože do našich Služeb můžeme zařadit odkazy na webové stránky či zdroje třetích stran, organizace Movember nepřebírá za takové třetí strany žádnou odpovědnost a vy tyto webové stránky či zdroje využíváte na své vlastní riziko.
 6. Pořádání akce Movember – Jestliže se zaregistrujete k uspořádání akce Movember, včetně jakékoli akce Move-style, souhlasíte s tím, že přebíráte odpovědnost za organizaci a průběh akce Movember, což zahrnuje získání všech nezbytných povolení anebo pojištění nutných k uspořádání takovéto akce. Akce Movember s sebou může přirozeně nést určitá rizika a nebezpečí, a jestliže se rozhodnete ji uspořádat, jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost Movember nepřebírá žádnou odpovědnost ohledně žádného úrazu, škody či ztráty, které by vznikly v souvislosti s vaší akcí.
 7. Účast v pořádané akci Movember – Potvrzujete, že pokud se zúčastníte akce Movember jakéhokoli typu, včetně akce Move-style, činíte tak na své riziko, a že společnost Movember nebude mít žádnou odpovědnost ohledně žádného úrazu, škody či ztráty, které by vám vznikly v důsledku vaší účasti.
 8. Vaše Move – Veškeré výzvy, akce a aktivity Move (včetně veškerých výzev, které si stanovíte pro sebe) by měly být realizovány pouze s přihlédnutím k vašemu momentálnímu fyzickému zdraví, k jakýmkoli zdravotním stavům, které můžete mít, a k doporučení příslušných zdravotnických odborníků. Informace poskytované na této stránce a veškerých stránkách pod uvedenými odkazy nenahrazují lékařskou či odbornou péči nebo doporučení, zejména v souvislosti s vhodností či bezpečností jakékoli dané aktivity Move. Movember nepřebírá žádnou odpovědnost ohledně žádného úrazu, škody či ztráty, které by vám vznikly v souvislosti s vaším zapojením do výzvy či aktivity Move.
 9. Potvrzení účasti (RSVP) a vstupenky – Pokud se účastníte oficiální akce Movember, musíte splňovat všechny doplňující podmínky v RSVP, na vstupenkách anebo podmínky, které vám společnost Movember oznámí před akcí Movember nebo v jejím průběhu.
 10. Vrácení peněz – Pokud jste dar poskytli omylem, organizace Movember vám peníze ochotně vrátí, pokud ji budete co nejdříve informovat a v každém případě do 30. dubna po přijetí vašeho daru (např. u daru poskytnutého v listopadu 2017 je nutno učinit oznámení do 30. dubna 2018; u daru poskytnutého v květnu 2018 je nutno učinit oznámení do 30. dubna 2019). Jste-li registrováni v našem programu pravidelného dárcovství, můžete obdržet vrácení daru z posledního měsíce. Pokud si přejete zažádat o vrácení peněz, obraťte se prosím na nás s využitím kontaktních údajů uvedených v části Kontaktujte nás na webové stránce Movember s výběrem země, v níž žijete.
 11. Pravidelné dárcovství - Jestliže jste si zvolili náš program měsíčního dárcovství, dary lze poskytovat kreditním či debetním prostředkem, použitím karet Visa, MasterCard nebo American Express. Movember nebude ukládat údaje o vaší kreditní kartě. Vaše údaje uloží náš poskytovatel platební brány, který bude provádět platbu každý měsíc přibližně ve stejný den. Budou vám účtovány pouze poplatky za provádění transakcí, pokud si zvolíte tuto možnost při přihlašování. Kdykoli si budete přát tyto platby změnit či zrušit, požádat o vrácení peněz (viz výše) nebo změnit své platební údaje, napište prosím na naši adresu info@movember.com. Jestliže platba nedojde, organizace Movember se o to pokusí čtyřikrát, než měsíční dárcovství zruší. Další informace o tomto programu jsou uvedeny v naší sekci  Otázky a odpovědi (FAQ) .
 12. Práva organizace Movember - Organizace Movember může dle svého výhradního uvážení odstranit jakýkoli obsah, který jste zveřejnili, nebo vám pozastavit přístup k našim Službám. Pokud Movember jakkoli opomene prosadit svá práva stanovená v těchto Všeobecných podmínkách, neznamená to, že bychom se jich vzdali, a zůstáváme oprávněni k prosazení svých práv.
 13. Firemní sítě - Jestliže jste přihlášeni do stránky firemní sítě, a pokud je na stránce takto uvedeno, může Movember předávat dané právnické osobě vaše osobní údaje, aby umožnila, že jí nebo vám jakožto jednotlivci budou poskytnuty firemní výhody.
 14. Adresa a telefon - Pokud jste organizaci Movember předali svou adresu a telefonní číslo, můžeme vás jejich prostřednictvím kontaktovat, kdykoli však se můžete rozhodnout tento kontakt zrušit.  Bližší informace viz naše <zásady ochrany osobních údajů>. 
 15. Přihlášení do Google a Apple - Pokud se rozhodnete přihlásit k Movember přes Google, Movember může získat a obdržet vaše Google ID, e-mail, jméno a fotografii URL.  Pokud se rozhodnete přihlásit k Movember přes přihlášení do Apple, může Movember získat a obdržet vaše jméno spojené s vaším Apple ID a e-mailovou adresu.  Bližší informace obsahují naše <zásady ochrany osobních údajů>. 
 16. Subjekty a rozhodné právo – Právní status organizace Movember a příslušné zákony řídící tyto Všeobecné podmínky závisejí na zemi, v níž žijete:
  1. Pokud žijete v Spojených státech amerických, tvoří tyto Všeobecné podmínky dohodu mezi Vámi a Movember Foundation a podléhají zákonům státu California, USA;
  2. Pokud žijete v Kanadě, tvoří tyto Všeobecné podmínky dohodu mezi Vámi a Movember Canada a podléhají zákonům provincie Ontario, Kanada;
  3. Pokud žijete ve Spojeném království nebo v zemi, která je součástí EHP (vyjma Německa), tvoří tyto Všeobecné podmínky dohodu mezi vámi a Movember Europe a podléhají zákonům Anglie a Walesu;
  4. Pokud žijete na Novém Zélandu, tvoří tyto Všeobecné podmínky dohodu mezi vámi a Movember Foundation New Zealand a podléhají zákonům Nového Zélandu;
  5. Pokud žijete v Německu, tvoří tyto Všeobecné podmínky dohodu mezi vámi a Movember Foundation e.V a podléhají německým zákonům; a
  6. Pokud žijete v Austrálii či na jiném místě neuvedeném v odstavcích a, b, c, d nebo e výše, tvoří tyto Všeobecné podmínky dohodu mezi vámi a The Movember Group Pty Ltd jakožto správcem nadace Movember Foundation a podléhají zákonům státu Victoria, Austrálie.


 

FOR INFORMATION 

Payment gateway services provided by: