Pohled na celosvětové financování v roce 2019

 


20 zemí
399,441 členů (mužů i žen)

 


Kč 1.9 miliarda

 

bylo vybráno ve prospěch mužů a jejich zdraví
​ 

 

V roce 2019 komunita Movember prosazovala lidské zdraví ve 20 zemích po celém světě. Nechali jsme si narůst více než 399,441 knírů, díky čemuž jsme vybrali Kč 1.9 miliarda

 
na příspěvcích.

Tyto příspěvky nám umožňují šířit osvětu, investovat do zdravotních programů a organizovat každoročně Movember. Celosvětově se zabýváme největšími problémy, kterým muži čelí: rakovinou prostaty, rakovinou varlat, psychickými problémy a nedostatkem pohybu.

Programy, které financujeme


 

Z mezinárodní kampaně Movember v roce 2019 bylo přiděleno 64.5% na financování zdraví, 13.2% tvořila finanční rezerva, 16.4% na náklady spojené s výběrem finančních prostředků a 5.9 na administrativní náklady.

Zaměřujeme se na výdaje a úspory. Z toho důvodu se můžeme pochlubit poměrem výdajů na finanční zdroje ve výši 22.3 %.

Mezi náklady na financování a administrativu patří:
  • Poplatky za zpracování plateb kreditními kartami
  • Rozvoj systému a technologie, které umožňují bezpečné darování finančních prostředků
  • Poplatky bankovním institucím
  • Náklady na právní služby
  • Platy administrativních pracovníků
  • Telekomunikační a počítačové vybavení
  • Pojištění
  • Pronájem kanceláří a výdaje na údržbu
  • Cestovné

 

Každoroční celosvětové zprávy

Za dobu existence naší organizace jsou pro nás klíčové vysoká efektivita, transparentnost a odpovědnost. Pravidelně v září publikujeme každoroční zprávu, která podrobně uvádí kampaň z předchozího roku, finanční záležitosti a výsledky.

Prostudujte si naši každoroční celosvětovou zprávu  (PDF pouze v angličtině)