Movember politika ochrany soukromí

Pravidla ochrany osobních údajů hnutí Movember

Úvod

Movember se zavazuje chránit vaše soukromí a důvěrnost veškerých osobních údajů, které nám poskytnete. Ceníme si transparentnosti a chceme, abyste si byli stoprocentně jisti, proč vás žádáme o osobní údaje a co s nimi uděláme.
Tyto zásady popisují, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi činnostmi. Popisují opatření, s nimiž si můžete být jisti, že při jednání s námi bude s vašimi osobními údaji nakládáno legálně a s úctou.
Přístupem na webové stránky Movember nebo do jakékoli aplikace Movember (společně dále jen „webové stránky“) nebo jiným poskytnutím svých osobních údajů organizaci Movember vyjadřujete souhlas s těmito zásadami (které mohou být občas předmětem změn).
(Vezměte prosím na vědomí, že doplňková pravidla se vztahují na jednotlivce, jejichž osobní údaje shromažďujeme, pokud se nacházejí v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru. Další informace viz Příloha A: Prohlášení o ochraně osobních údajů EU).


Kdo jsme?

Movember je přední charitativní organizace, která mění zdravotní stav mužů po celém světě. Zaměřujeme se na prevenci některých největších zdravotních problémů, jimiž trpí muži, jako je rakovina prostaty, rakovina varlat, duševní zdraví a sebevraždy. Děláme to prostřednictvím naší globální sbírkové akce v měsíci, dříve známém jako listopad, a vedením osvětových kampaní probíhajících po celý rok. S penězi získanými naší globální komunitou financuje Movember převratné výzkumné a inovativní projekty v oblasti zdraví po celém světě, které mají významný dopad v místním i celosvětovém měřítku.
Pokud je v těchto zásadách zmíněn název Movember (nebo „my” včetně dalších tvarů tohoto slova), jedná se o označení nadace Movember Foundation (australské IČO 48 894 537 905) a jejích dceřinných a přidružených subjektů (Movember Group Pty Ltd, Movember Foundation (US), Movember Europe, Movember Europe Trading Ltd, Movember Canada, Movember New Zealand a Movember e.V.).


Jaké informace shromažďujeme?

Informace, které o vás shromažďujeme, závisejí na povaze vaší interakce (vašich interakcí) s námi. Shromažďujeme však pouze osobní údaje, které jsou přiměřeně nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány (např. zpracovat dar, nastavit vás jako Mo Bro nebo Mo Sister, abyste mohli pro nás pracovat atd.). Vezměte prosím na vědomí, že v USA používáme označení Mo Sisters. To odráží náš závazek ke kulturní citlivosti a zamezení kulturního přivlastnění.
Níže uvádíme několik příkladů informací, které o vás můžeme shromažďovat:


Osobní údaje

Pokud jste…

Můžeme shromažďovat:

Mo Bro, Mo Sister nebo dárce
 • kontaktní údaje (např. jméno, fotka, věk, datum narození, adresa, PSČ, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • informace o sledování kondice (pouze pokud připojíte fitness aplikaci ke svému účtu Mo Space);
 • předchozí historie darování nebo částka, kterou jste darovali (např. pokud darujete Mo Bro, Mo Sister, týmu Mo, události Mo nebo síti Mo); 
 • historické informace o členech kteréhokoli z vašich přidružených týmů Mo, událostí Mo anebo sítí Mo během předchozích kampaní;
 • informace, které jste nám poskytli, pokud jste se na nás obrátili s dotazem, stížností nebo žádostí o informace;
Návštěvník našich webových stránek
 • informace o počítačovém vybavení a verzi operačního systému, který používáte;
 • nastavení zařízení, které používáte k návštěvě našich webových stránek;
Zaměstnanec, dodavatel nebo dobrovolník
 • kontaktní údaje (např. jméno, fotka, věk, datum narození, adresa, PSČ, číslo mobilního telefonu, osobní e-mailová adresa);
 • profesní údaje (např. předchozí zaměstnavatel nebo název podniku, pracovní pozice / povolání, informace o předchozím zaměstnání);
 • údaje o rodině a příjemci pro pojištění a penzijní připojištění (např. jména a data narození);
 • finanční informace (např. daně, bankovní údaje a podrobnosti o penzijním připojištění);
 • anamnézu (např. jakékoli alergie nebo jiné stavy, které nám pomáhají zajistit vaši bezpečnost při práci); 
Uchazeč o zaměstnání
 • kontaktní údaje (např. jméno, věk, datum narození, adresa, PSČ, číslo mobilního telefonu, číslo telefonu do zaměstnání, osobní e-mailová adresa, pracovní e-mailová adresa);
 • profesní údaje (např. zaměstnavatel nebo název podniku, pracovní pozice / povolání, informace o předchozím zaměstnání a jakékoli další informace, které poskytnete, jestliže se ucházíte o volné pracovní místo v Movember);
 • údaje o vzdělání (např. absolvované střední a vysoké školy, udělené tituly atd.).


Citlivé údaje

Citlivé údaje (někdy označované jako „zvláštní kategorie“ „osobních údajů“) jsou data, která vyžadují větší zabezpečení a mohou podléhat zvláštní ochraně podle zákonů vaší země. Příklady citlivých údajů zahrnují tyto informace o osobě:
 
 • rasa;
 • etnický původ;
 • Zdraví;
 • genetika;
 • sexuální život, sexuální orientace nebo praktiky;
 • politické názory a smýšlení;
 • náboženské vyznání nebo příslušnost;
 • filozofické přesvědčení;
 • členství v politickém sdružení, profesním nebo obchodním sdružení nebo odborovém svazu;
 • trestní rejstřík;
 • biometrické údaje, které mají být použity pro určité účely (např. účely zjištění totožnosti);
 • biometrické šablony.

 
Obvykle neshromažďujeme citlivé údaje; pokud jste však zaměstnancem, dobrovolníkem nebo uchazečem o zaměstnání, můžeme shromažďovat (s vaším souhlasem) informace o vašem zdraví anebo informace, které mohou odhalit vaše trestní odsouzení nebo informace o vašich trestných činech.
Jako Mo Bro nebo Mo Sister se můžete rozhodnout poskytnout jakékoli informace, které budete chtít, ve svém profilu Mo Space, Mo Team, Mo Event nebo Mo Network. To také mohou být citlivé údaje. Buďte prosím opatrní, jaké informace tímto způsobem zveřejníte.


Údaje o kreditní kartě

Pokud si koupíte produkty nebo nám přispějete svým darem, můžete nám poskytnout údaje o své kreditní kartě a další informace, které nám umožní transakci zpracovat. Upozorňujeme, že Movember neukládá informace o kreditních kartách.


Informace o fitness aplikaci

Pokud připojíte svoji fitness aplikaci ke svému Mo Space, pak údaje o činnosti, které shromažďuje Movember, mohou zahrnovat typy aktivit, které jste podnikli, trvání, vzdálenost, kroky, kalorie a související zdrojové informace (včetně GPS souřadnic v případě některých fitness aplikací). Údaje o aktivitách z vaší fitness aplikace jsou organizaci Movember poskytovány společností Human API, Inc.


Nevyžádané informace

Pokud nám poskytnete nevyžádané osobní údaje, což jsou osobní údaje, které jsme obdrželi, aniž bychom vás aktivně požádali o jejich získání, zpravidla tyto informace zničíme nebo anonymizujeme, jakmile to bude možné (pokud je to zákonné a odůvodněné).Jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje?

Jejich přijetím přímo od vás

Kdykoli je to možné, získáváme osobní údaje přímo od vás. To může mimo jiné zahrnovat online registrační formuláře, online dárcovské formuláře, e-mailovou korespondenci, sociální sítě, živé chatovací rozhovory, žádosti o zaměstnání, tištěné formuláře a osobní setkání.
Osobní údaje můžete společnosti Movember poskytnout z různých důvodů, například aby byly umožněny tyto služby:
 • Odebíráte informace o organizaci Movember nebo o účasti na jejích akcích.
 • Odebíráte informace o kampaních, projektech nebo aktivitách společnosti Movember nebo jste do nich zapojeni.
 • Odebíráte informace o výsledcích dosažených díky vybraným prostředkům.
 • Nakupujete produkty nebo zboží Movember.
 • Darujete nám finanční prostředky (buďto přímo nebo prostřednictvím Mo Bro, Mo Sister, týmu Mo, události Mo nebo sítě Mo).
 • Sdělujete nám svou motivaci Movember nebo osobní příběh.
 • Připojujete se ke své osobní aplikaci pro sledování fitness a účastníte se výzvy Move.
 • Pořádáte nebo se ´účastníte akce Movember.
 • Ucházíte se u nás o zaměstnání nebo již pro nás pracujete.
 • Zašlete nám dotaz nebo chat pomocí živého chatu na jedné z našich webových stránek nebo na účtech sociálních sítí.

Prostřednictvím sociálních sítí

Pokud se zaregistrujete nebo se přihlásíte do profilu Mo Space pomocí svého účtu na Facebooku, shromažďujeme osobní údaje, které potřebujeme k provedení registrace nebo přihlášení, z Facebooku. Shromažďujeme však pouze ty osobní údaje, které jste Facebooku povolili s námi sdílet. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu a v závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí také další podrobnosti o vás. Zkontrolujte prosím nastavení ochrany osobních údajů, které jste provedli ve svém účtu na Facebooku, abyste měli kontrolu nad tím, kolik údajů s námi chcete sdílet.


Prostřednictvím souborů cookie na našich webových stránkách

Můžeme shromažďovat, zaznamenávat a zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek. Děláme to proto, aby naše webové stránky správně fungovaly, shromažďovaly anonymní údaje o provozu webových stránek a abyste s nimi měli co nejlepší uživatelské zkušenosti (např. abyste zůstali přihlášeni, pokud o to požádáte). Další informace o souborech cookie viz Příloha B: Zásady používání souborů cookie.


Když je vaše fitness aplikace připojena k vašemu Mo Space

 Když připojíte své fitness sledovací zařízení nebo fitness aplikaci (fitness aplikace) ke svému účtu Mo Space, abyste se mohli zúčastnit výzvy Move, společnost Human API Inc nám poskytne veškeré historické údaje týkající se Informací o aktivitách, které uchovává z vaší fitness aplikace. Připojením své fitness aplikace k Mo Space souhlasíte s tím, že organizaci Movember umožníte přístup ke všem historickým Informacím o aktivitách z vaší fitness aplikace a navíc k veškerým novým Informacím o aktivitách vytvořeným v době, kdy je vaše fitness aplikace připojena k vašemu Mo Space.
 Můžete si vybrat, které Informace o aktivitách se ve vaší fitness aplikaci zobrazí jako aktivita Move na vaší stránce Mo Space. Tyto Informace o aktivitách budeme i nadále přijímat, pokud a dokud se nerozhodnete odpojit svoji  fitness aplikaci v sekci Spravovat připojení ve vašem účtu Mo Space. Pokud se rozhodnete odpojit svoji fitness aplikaci, budeme mít přístup k Informacím o aktivitách až dosud vytvořeným, ale po odpojení nebudeme mít přístup k žádným budoucím Informacím o aktivitách.


Prostřednictvím třetích stran

V omezených případech můžeme shromažďovat informace o vás od třetích stran, například:

Pokud jste…

Můžeme shromažďovat informace od třetích stran těmito způsoby:

Mo Bro, Mo Sister nebo dárce Pokud darujete společnosti Movember přes naše webové stránky finanční prostředky prostřednictvím PayPal nebo MasterPass, podle toho, kde žijete, mohou nám tyto organizace poskytnout vaši adresu.
Učiní to pouze tehdy, pokud jste sami nezadali svou adresu do darovacího formuláře a pokud jste nastavili svou adresu jako součást svého účtu PayPal nebo MasterPass.
Nebo, pokud nám zašlete dar prostřednictvím Facebook Fundraiser, bude nám sděleno vaše jméno a částka vašeho daru. Současně s darováním si budete moci vybrat, zda nám sdělíte svou e-mailovou adresu, abyste mohli odebírat zpravodaje a aktualizace. Další informace o darování prostřednictvím nástroje Facebook Fundraiser jsou uvedeny na webu Facebook.
Pokud s námi chatujete prostřednictvím funkce živého chatu na našem webu, budou nám předány některé vaše osobní údaje, včetně vašeho jména, e-mailové adresy a místa (pokud povolíte sdílení prostřednictvím webového prohlížeče).
Uchazeč o zaměstnání Vaše osobní údaje můžeme získat, pokud se ucházíte o pracovní místo v organizaci Movember prostřednictvím třetí strany, jako je personální agentura nebo LinkedIn.


Používání údajů dostupných z veřejných zdrojů

Občas můžeme získat vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. z telefonního seznamu) za předpokladu, že shromažďování probíhá poctivým a zákonným způsobem, že jsou osobní údaje přiměřeně nezbytné pro výkon našich funkcí nebo činností a pouze pokud by získání údajů přímo od vás bylo pro nás nepraktické nebo nepřiměřené.


Kolik informací potřebujete poskytnout?

Kolik informací organizaci Movember poskytnete, to záleží na vás; pokud však chcete používat naše webové stránky, přispět darem, přijímat od nás informace, účastnit se našich kampaní, programů a akcí atd., požadujeme od vás určité informace. Většinou budete s námi moci komunikovat anonymně, pokud se tak rozhodnete; v některých případech, kdy to není možné, vám dáme vědět.


Jak používáme vaše osobní údaje?

Vynaložíme veškeré snahy, abychom vám v době, kdy nám své osobní údaje předáte, sdělili, jak s vašimi osobními údaji naložíme.
Pro obecnou představu uvádíme seznam běžných způsobů, jak můžeme vaše osobní údaje použít: 

Pokud jste…

Vaše osobní údaje můžeme použít pro tyto účely:

Mo Bro, Mo Sister nebo dárce
 • abychom vám dodali produkty nebo zboží, které jste požadovali;
 • abychom vám poskytli informace nebo jiná sdělení o organizaci Movember nebo o jakýchkoli iniciativách organizace Movember;
 • abychom Movember anebo naše kampaně a události uvedli na trh;
 • abyste se zúčastnili propagačních akcí, budoucích kampaní a dalších iniciativ, které pořádá nadace Movember;
 • abychom zveřejnili vaši fotku, jméno a podrobnosti na našich webových stránkách, jestliže se zaregistrujete jako Mo Bro, Mo Sister, jako součást týmu Mo, nebo pokud se zaregistrujete k pořádání události Movember (tyto údaje se objeví ve výsledcích veřejného vyhledávání, pokud nezměníte výchozí nastavení);
 • abychom zveřejnili vaše jméno, komentáře a výši daru na našich webových stránkách, pokud poskytnete dar členům Mo Bro, Mo Sister, týmu Mo nebo události Mo (pokud si nezvolíte soukromý nebo anonymní dar);
 • abychom vás zařadili do automatického slosování cen, pokud jste se registrovali jako Mo Bro nebo Mo Sister a pokud splňujete příslušná kritéria pro losování;
 • abychom vás informovali o tom, nač vynakládáme prostředky, které organizace Movember získává;
 • abychom analyzovali statistická data související s komunitou nadace Movember;
 • abychom vás zapojili do zdravotnických iniciativ;
 • abychom vám vyjádřili uznání či předali odměnu za vaši účast v hnutí Movember nebo v jakékoli jiné iniciativě Movember.
Zaměstnanec, dodavatel nebo dobrovolník Pokud jste naším zaměstnancem či dobrovolníkem, použijeme osobní údaje, které jste nám poskytli, ke správě vašeho pracovního poměru a našich povinností vůči vám.
Uchazeč o zaměstnání Pokud se u nás ucházíte o zaměstnání, použijeme osobní údaje, které jste nám poskytli, pro účely posouzení vaší žádosti o místo.


Jak chráníme vaše osobní údaje?

Movember podniká přiměřené kroky, aby bylo zajištěno zabezpečení veškerých shromážděných údajů, včetně ochrany údajů před zneužitím a ztrátou a před neoprávněným přístupem, pozměněním či zveřejněním. Vaše osobní údaje mohou být uloženy a spravovány v bezpečném prostředí na cloudu, který je přístupný pouze oprávněným pracovníkům. Některé z těchto služeb jsou zajišťovány třetími stranami sídlícími v Austrálii a ve Spojených státech. Jelikož však nelze stoprocentně zabezpečit žádný přenos dat přes internet ani informace uložené na serverech přístupných přes internet, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost všech informací, které nám na internetu zašlete nebo od nás obdržíte.


Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která:
 • je nutná ke splnění účelu, pro který byly shromažďovány (a v souladu s jakýmikoli souhlasy, které jste poskytli);
 • je požadována platnými zákony, předpisy a profesními normami.


S kým můžeme sdílet vaše osobní údaje?

Pokud jste nesouhlasili s použitím nebo zveřejněním svých osobních údajů, nebude je organizace Movember používat ani zveřejňovat, vyjma případů, kdy je to v souladu s těmito zásadami, kdy je zveřejnění nezbytné k zamezení ohrožení života či zdraví, k prošetření jakéhokoli podezření na nezákonnou činnost nebo kde použití či zveřejnění vyžaduje či opravňuje zákon.
  Vaše osobní údaje nebudeme nikdy prodávat jiným subjektům.
Vaše údaje můžeme předávat třetím stranám, které je zpracovávají v našem zastoupení, ale pouze v případě, že jim ukládáme povinnosti související se zabezpečením dat a vyžadujeme, aby tyto údaje používaly pouze podle našich pokynů.
Můžeme předat vaše osobní údaje platformám sociálních sítí (mimo jiné včetně Facebooku), aby vám tyto platformy mohly zasílat propagační sdělení o budoucích akcích a iniciativách organizace Movember a rovněž pro analytické účely.
Pokud odešleme vaše údaje Facebooku, budou před odesláním šifrovány, přičemž Facebook tyto údaje použije jen krátce pro účely přiřazení a následně je vymaže. Více informací najdete na webové stránce Facebooku.
Pokud se rozhodnete, že si nepřejete, aby byly vaše údaje poskytnuty Facebooku nebo jiným platformám sociálních sítí, napište nám prosím na e-mailovou adresu privacy@movember.com.


Mezinárodní převody osobních údajů

Společnost Movember může bez ohledu na to, ve kterém místě světa žijete, přenášet, zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje mimo vaši zemi pobytu, a to i v Austrálii a Spojených státech. Kdykoli přeneseme vaše údaje, podnikneme kroky k jejich ochraně, včetně využití smluvních ustanovení o ochraně údajů.


Odkazy na jiné webové stránky

 Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné externí weby. Nepřebíráme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah jiných externích webových stránek nebo služeb, které jsou propojeny s našimi webovými stránkami, ani za postupy ochrany osobních údajů jiných platforem sociálních sítí třetích stran, ke kterým máte přístup prostřednictvím našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webové stránky organizace Movember, proto vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek nebo poskytovatelů služeb, mimo jiné včetně Human API Inc, Facebooku a rovněž včetně funkcí Facebook Fundraisers a Facebook Donation, které mohou požadovat, abyste předali další osobní údaje.
 
 Můžeme vám poskytnout přístup k funkci rozšířené reality v naší komunikaci, která vám umožní nahrát fotografii. Tato funkce fotografii kreativně mění a umožňuje sdílení snímku na vašich oblíbených sociálních sítích. Organizace Movember neodpovídá za poskytování této služby.


Vaše práva

Přístup k vašim osobním údajům

Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům shromážděným organizací Movember. Zašlete prosím e-mail na adresu privacy@movember.com a vynasnažíme se vám odpovědět co nejdříve, v každém případě do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Může se vyskytnout nějaký právní či regulační důvod, na jehož základě vám bude přístup odepřen. Pokud k tomu dojde, vysvětlíme vám proč.


Oprava vašich osobních údajů

Pokud se domníváte, že některé z vašich osobních údajů nejsou správné, úplné nebo aktuální, učiníme přiměřené kroky, abychom údaje opravili. Chcete-li požádat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo aktualizovali, zašlete prosím e-mail na adresu privacy@movember.com a vynasnažíme se vám odpovědět co nejdříve, v každém případě do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Může se vyskytnout nějaký právní či regulační důvod, na jehož základě vám bude přístup odepřen. Pokud k tomu dojde, vysvětlíme vám proč.


Vymazání vašich osobních údajů

Můžete požadovat výmaz svých osobních údajů. Zašlete prosím e-mail na adresu privacy@movember.com a vynasnažíme se vám odpovědět co nejdříve, v každém případě do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Může se vyskytnout nějaký právní či regulační důvod, na jehož základě vám bude přístup odepřen. Pokud k tomu dojde, vysvětlíme vám proč.


Podání stížnosti

Pokud máte stížnost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacy@movember.com.
Vaši stížnost prošetříme a co nejdříve, v každém případě do 30 dnů od přijetí stížnosti, vám písemně oznámíme jakékoli rozhodnutí v této záležitosti.
Porušení údajů bude řešeno v souladu s plánem reakce společnosti Movember na porušení dat a budou učiněna oznámení požadovaná zákonem.
Pokud nejste spokojeni s odpovědí na vaši stížnost, můžete svou stížnost postoupit příslušnému dozorovému úřadu ve své zemi. Pokud žijete v Evropské unii (EU) nebo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), pročtěte si níže uvedenou    Přílohu A: Prohlášení o ochraně osobních údajů EU, kde najdete kontaktní údaje Úřadu komisaře pro informace ve Spojeném království.


Kdy vám pošleme marketingovou komunikaci?

Pokud jste souhlasili s odběrem komunikace od organizace Movember, můžeme vaše osobní údaje využít k tomu, abychom vám zasílali e-maily (včetně marketingových e-mailů) o kampaních, charitativních a programových aktivitách organizace Movember a o výsledcích dosažených díky získaným finančním prostředkům. 


Jak se mohu odhlásit z odběru marketingových sdělení?

V každém přijatém sdělení budete mít možnost odmítnout odběr dalších sdělení od organizace Movember. Dále můžete změnit své preference týkající se marketingu v sekci Oznámení ve svém účtu Mo Space.


Děti do 16 let

Chápeme důležitost ochrany soukromí dětí, zejména v online prostředí, a proto je naší zásadou nikdy vědomě neshromažďovat ani neuchovávat informace o jakémkoli dítěti mladším 16 let. To je také důvod, proč naše webové stránky nejsou záměrně navrženy ani zaměřeny na děti mladší 16 let.
Nikdo mladší 16 let nesmí uvádět na našich webových stránkách žádné osobní údaje. Pokud je vám méně než 16 let, vyhněte se těmto činnostem:
 • Používat či poskytovat jakékoli osobní údaje na našich webových stránkách.
 • Přihlásit se jako Mo Bro nebo Mo Sister.
 • Darovat organizaci Movember jakékoli peníze.
 • Používat živý chat.
 • Uvádět jakékoli veřejné komentáře na stránkách Mo Space jakékoli osoby.
 • Uvádět o sobě jakékoli osobní údaje, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez ověření rodičovského souhlasu, tyto osobní údaje vymažeme. Pokud se domníváte, že můžeme mít jakékoli osobní údaje dítěte mladšího 16 let nebo údaje získané od takového dítěte, napište nám na adresu privacy@movember.com.


Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou občas změnit, obzvláště při zavádění nových pravidel, předpisů a kodexů v odvětví. Provádíme pravidelný přezkum těchto zásad a jakékoli změny zveřejníme na našich webových stránkách.  Pokud usoudíme, že jsou tyto změny zásadní, oznámíme vám je e-mailem.


Jak nás kontaktovat

 Pokud máte dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů, které o vás uchováváme, k tomu, jak nakládáme s osobními údaji, nebo pokud chcete uplatnit některá ze svých práv na ochranu údajů, zašlete nám e-mail na adresu privacy@movember.com. Vynasnažíme se vám odpovědět do 30 dnů od data, kdy obdržíme sdělení týkající se ochrany osobních údajů.
Pokud žijete v Evropské unii (EU) nebo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), pročtěte si níže uvedenou  Přílohu A: Prohlášení o ochraně osobních údajů EU, kde najdete kontaktní údaje Úřadu komisaře pro informace ve Spojeném království.

 

Příloha A: Prohlášení o ochraně osobních údajů EU

Pokud jste rezidentem Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) a shromažďujeme vaše osobní údaje, vztahují se na vás následující doplňující informace.


Úvod

 Pokud jste rezidentem EU nebo EHP a organizace Movember vědomě shromažďuje vaše osobní údaje, činíme tak v souladu s platnými zákony, které upravují ochranu údajů a soukromí. To mimo jiné zahrnuje obecné nařízení EU o ochraně údajů (2016/679) („GDPR“) a vnitrostátní právní předpisy členských států EU, které provádějí nebo regulují sběr, zpracování a soukromí vašich osobních údajů (společně známé jako „Zákon EU o ochraně údajů“).
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů EU („Prohlášení o ochraně osobních údajů EU“) by se mělo číst ve spojení se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Movember, kde jsou uvedeny další informace vyžadované podle zákona EU o ochraně údajů, které se týkají způsobů, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme nebo sdělujeme vaše osobní údaje a komu je můžeme předávat.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů EU rovněž poskytuje informace o vašich zákonných právech podle zákona EU o ochraně údajů a o tom, jak je můžete uplatnit.

Přenos a uložení vašich osobních údajů mimo EU/EHP


Společnost Movember může jakožto globální charitativní organizace přenášet, zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje mimo vaši zemi pobytu, včetně Austrálie a Spojených států.
Zákony USA o ochraně osobních údajů nejsou v současné době považovány za splňující stejné právní normy ochrany osobních údajů, jaké jsou stanoveny v zákoně EU o ochraně údajů. Abychom zabezpečili osobní údaje přenášené za hranice, podnikáme opatření k jejich ochraně, včetně využití smluvních ustanovení o ochraně údajů.


Přímý marketing

Pokud organizace Movember zasílá jednotlivcům v EU/EHP přímá marketingová sdělení, bude to provedeno v souladu se zákonem EU o ochraně údajů. Konkrétně, pokud se na vás obrátíme pro účely přímého marketingu prostřednictvím SMS, e-mailu, sociálních sítí anebo jiných elektronických komunikačních kanálů, bude to až poté, kdy nám dle svého uvážení poskytnete svůj souhlas s přihlášením k odběru přímého marketingu .
Svůj souhlas s přímým marketingem od nás můžete také kdykoli zpochybnit nebo odvolat, jestliže nám napíšete na adresu privacy@movember.com.


Jaké oprávněné důvody máme pro zpracování vašich osobních údajů?

Podle zákona EU o ochraně údajů shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro účely uvedené v těchto zásadách na základě následujících oprávněných důvodů:


Váš souhlas

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud jste nám z vlastní vůle poskytli svůj konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, abychom mohli zpracovat vaše osobní údaje pro konkrétní účely. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat, jestliže nám napíšete na adresu privacy@movember.com.


Jestliže s vámi máme uzavřenou smlouvu

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nastavení a plnění našich smluvních závazků vůči vám anebo za účelem prosazení našich práv.


Jestliže sledujeme legitimní zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme, když potřebujeme vaše osobní údaje použít v souvislosti s našimi oprávněnými zájmy, a musíme být schopni efektivně řídit a provozovat naši globální organizaci jednotným způsobem ve všech zemích a teritoriích. Vždy se budeme snažit prosazovat tyto legitimní zájmy způsobem, který nepřiměřeně nenaruší vaše zákonná práva a svobody, a zejména vaše právo na soukromí.


Při plnění zákonných povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nás k tomu vede zákonná povinnost, nebo proto, abychom mohli prokázat, uplatnit nebo hájit právní nároky.


K ochraně vašich životně důležitých zájmů

Bez vašeho souhlasu můžeme za výjimečných okolností zpracovat vaše osobní údaje, abychom chránili vaše životně důležité zájmy.


Shromažďujeme citlivé osobní údaje nebo údaje zvláštní kategorie?

Upozorňujeme, že některé z vašich osobních údajů, které přijímáme a zpracováváme, mohou zahrnovat údaje známé jako „citlivé“ nebo „údaje zvláštní kategorie“. Ty mohou například zahrnovat osobní údaje týkající se vašeho etnického původu, sexuální orientace nebo sexuálních preferencí, nebo vašeho politického, filozofického přesvědčení a náboženského vyznání. Přestože tento typ osobních údajů aktivně neshromažďujeme, můžete je uvést do svého Mo Space, pokud se tak rozhodnete. Pokud poskytnete citlivé osobní údaje nebo údaje zvláštní kategorie, zpracováváme je pouze v těchto případech:
 • Poskytli jste nám svůj výslovný souhlas s jejich používáním.
 • Máme zákonnou povinnost zpracovávat takové údaje v souladu se zákonem EU o ochraně údajů.
 • Je třeba chránit vaše životně důležité zájmy (nebo zájmy někoho jiného), například v případě lékařské pohotovosti.
 • Jednoznačně jste se rozhodli takové údaje zveřejnit.
 • Je to nutné v souvislosti se zákonným nárokem, jemuž jsme se museli, nebo možná budeme muset, podrobit.


Předáváme vaše osobní údaje třetím stranám?

Vaše osobní údaje můžeme příležitostně sdílet s důvěryhodnými externími organizacemi; tyto organizace jsou však smluvně vázány chránit údaje, které jsou jim svěřeny, v souladu s našimi pokyny („zpracovatelé údajů“). Například typy zpracovatelů údajů, které můžeme zapojit, mohou být mimo jiné tyto:
 • Organizace, které podporují naše podnikání a operace (např. poskytovatelé hostování webových stránek nebo databází, analytici webových stránek, poskytovatelé plateb, agentury, které používáme k ověřování podvodů nebo k policejním kontrolám, personální agentury atd.).
 • Profesionálové, které využíváme (např. právníci, pojišťovny, auditoři, účetní atd.).
 • Orgány činné v trestním řízení nebo jiné vládní a regulační orgány nebo jiné třetí strany, jestliže je vyžadují příslušné zákony či předpisy nebo pokud je to s nimi v souladu.
Existují určité okolnosti, za kterých můžeme vaše osobní údaje také sdělit třetím stranám označovaným jako „správci údajů“. Pokud například pracujete pro Movember a cestujete v rámci své funkce, můžeme vaše osobní údaje předat cestovním kancelářím, leteckým společnostem, hotelům, autopůjčovnám atd. Vzhledem k povaze jejich podnikání se tito správci údajů sami rozhodují o tom, jak vaše osobní údaje zpracují. Jako správci údajů jsou také povinni se řídit zákonem EU o ochraně údajů, chránit vaše osobní údaje s odpovídajícími zárukami a upozorňovat vás, pokud jejich zpracování přesahuje pokyny, které jsme předali. Měli byste zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto organizací a společností, abyste pochopili, jak mohou používat a ukládat vaše osobní údaje.
Kromě výše uvedených případů budeme s vašimi osobními údaji vždy zacházet jako se soukromými údaji a bez vašeho vědomí je nebudeme poskytovat třetím stranám. Někdy existují výjimky, například v souvislosti se soudním řízením nebo v případech, kdy to od nás vyžaduje zákon a nemůžeme vás informovat (např. při vyšetřování trestného činu). Vaše osobní údaje budou předány pouze těm třetím stranám, s nimiž jednáme či obchodujeme pro zákonné účely a které dodržují zásady uvedené v zákoně EU o ochraně údajů.


Používáme soubory cookie?

Ano, naše webové stránky používají soubory cookie. V případě použití souborů cookie bude do vašeho prohlížeče zasláno prohlášení vysvětlující použití souborů cookie. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si Přílohu B uvádějící naše Zásady používání souborů cookie.


Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?

V souladu s vašimi zákonnými právy podle zákona EU o ochraně údajů máte následující práva na ochranu údajů:


Právo na přístup

Máte právo na „žádost o přístup subjektů údajů“, na jejímž základě nás můžete požádat o ověření, zda zpracováváme vaše osobní údaje, jaké to jsou, k čemu se používají, komu je můžeme předávat a také na určité další informace.


Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu našich záznamů, pokud se domníváte, že obsahují nesprávné nebo neúplné informace o vaší osobě.


Právo na výmaz

Můžete nás požádat o vymazání/odstranění vašich osobních údajů, jakmile odvoláte svůj souhlas se zpracováním, nebo pokud je již nepotřebujeme pro účel, pro který byly původně získány.


Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom dočasně omezili naše zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybníte přesnost svých osobních údajů, namísto vymazání upřednostníte omezení jejich použití, nebo potřebujete, abychom je pro vás uchovali ke stanovení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Během ověřování, zda máme převažující oprávněné důvody k jejich zpracování, je možné použít dočasné omezení. Můžete nás požádat, abychom vás informovali, než toto dočasné omezení zpracování zrušíme.


Právo námitky proti přímému marketingu

Můžete vznést námitku proti našemu použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Abychom vyhověli vaší žádosti ohledně ukončení marketingových sdělení, můžeme potřebovat uchovat určité minimální informace.


Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste dříve udělili k jednomu nebo více konkrétním účelům, můžete odvolat. Tento krok neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu. Může to znamenat, že vám nebudeme moci poskytnout určité produkty nebo činnosti, a v takovém případě vás budeme informovat.
Možná vás budeme muset požádat o konkrétní informace, abyste nám pomohli potvrdit svou totožnost a zajistit vaše právo na přístup k informacím nebo na uplatnění jakýchkoli vašich dalších práv. To nám pomůže zajistit, aby osobní údaje nebyly sděleny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Za podání žádosti není vyžadován žádný poplatek, pokud není váš požadavek zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený. V závislosti na okolnostech nemusíme být schopni vyhovět vaší žádosti na základě jiných zákonných důvodů.
Obvykle budeme mít 30 dnů, abychom odpověděli na některý z výše uvedených požadavků. Vyhrazujeme si však právo ověřit vaši totožnost a v případě složitých požadavků můžeme vyžadovat další dva měsíce (60 dnů) na odpověď. Můžeme také účtovat čas strávený administrativou při vyřizování jakýchkoli požadavků, které považujeme za zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené. Můžeme také požadovat další informace k nalezení konkrétních údajů, které hledáte, a jakmile odpovíme na vaši žádost o přístup subjektů údajů, mohou být uplatněny určité právní výjimky podle zákona EU o ochraně údajů.
Abychom vám mohli plně vyhovět, upozorňujeme, že tyto žádosti mohou být také postoupeny externím zpracovatelům údajů, kteří se naším jménem podílejí na zpracování vašich osobních údajů.
Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, napište nám na adresu privacy@movember.com.
Pokud podáte žádost a naše odpověď vás neuspokojí, nebo pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte právo podat stížnost na úřad komisaře pro informace (ICO) ve Spojeném království. Viz Příloha D: Jak se obrátit na příslušný dozorový úřad ohledně kontaktních údajů na ICO.


Jak nás kontaktovat

Pokud si přejete podat stížnost, chtěli byste uplatnit některá z vašich práv na ochranu osobních údajů nebo máte jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo e-mailem na adrese privacy@movember.com.


Jak kontaktovat příslušný dozorový úřad

Pokud vaše stížnost nebude vyřešena nebo máte pocit, že jsme váš problém nevyřešili uspokojivě, nebo chcete nahlásit jakékoli obavy, které můžete mít ohledně našich postupů nakládání s údaji, můžete se obrátit na Úřad komisaře pro informace ve Spojeném království, jestliže navštívíte jejich webovou stránku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Příloha B: Zásady používání souborů cookie v organizaci Movember

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti a na pevný disk vašeho počítače při návštěvě určitých webových stránek. Mají za úkol umožnit webovým stránkám fungovat nebo poskytovat informace majitelům webové stránky.
Za účelem shromažďování osobních údajů nepoužíváme soubory cookie.


Jaké soubory cookie používáme a proč?

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat služby a informace šité na míru zákazníkovi. Například používáme soubory cookie na všech našich webových stránkách, abychom shromáždili anonymní data o provozu a také zlepšili váš dojem z našich webových stránek (např. zůstanete přihlášeni, pokud si to přejete). 

V širším slova smyslu používáme soubory cookie na našich webových stránkách za těmito účely:


Analytické účely

Používáme analytické soubory cookie, které nám umožní rozpoznat, měřit a sledovat návštěvníky našich stránek. To nám pomáhá zdokonalovat a rozvíjet způsob fungování našich stránek, např. zjišťujeme, zda návštěvníci stránek mohou snadno najít hledané informace nebo jaký obsah je na našich stránkách nejvíce zajímá. Pro tyto účely můžeme ukládat:
 • název domény, z níž jste vstoupili na internet;
 • datum a čas vašeho vstupu na naše webové stránky;
 • reklamu nebo internetovou adresu webové stránky, která vás odkázala přímo na naše stránky;
 • stránky, které jste navštívili během návštěvy našich webových stránek;
 • zařízení, z něhož jste otevřeli naše webové stránky;
 • lokalitu, z níž jste přistoupili na naše webové stránky.
Kromě toho využíváme externí dodavatele služeb, kteří nám poskytují určité analytické služby související s provozem našich webových stránek, včetně (mimo jiné) shromažďování a sledování dat a informací uvedených výše. Můžeme zveřejnit údaje o návštěvnících, včetně informací umožňujících zjistit totožnost osob, a umožnit externím dodavatelům služeb poskytování takových služeb. Taková data mohou být odeslána těmto externím dodavatelům služeb a jejich místním dodavatelům v zahraničí, kde může být úroveň ochrany osobních údajů nižší než v zemi, v níž sídlíte.


Preference používání

Některé soubory cookie na našich webových stránkách se aktivují, jakmile si návštěvníci našich stránek zvolí způsob používání těchto stránek. Naše webové stránky si pak „zapamatují“ preference nastavení konkrétního uživatele. To nám umožňuje přizpůsobit vlastnosti našich stránek jednotlivým uživatelům.


Správa relací

Software, který provozuje naše webové stránky, používá soubory cookie pro technické účely vyžadované interním fungováním našich serverů a aplikací. Soubory cookie používáme například ke sledování informací o relaci uživatele a k určení, které možnosti nebo stránky se mají zobrazit, aby webová stránka fungovala.


Funkční účely

Tyto soubory cookie používáme k ukládání informací, které naše aplikace potřebují ke zpracování a provozu. Používají se například k rozpoznání, zda jste již dříve navštívili naše webové stránky, nebo k zapamatování všech preferencí, které jste si dříve vybrali, jako je například upřednostněný jazyk nebo místo.


Jak můžete ovládat předvolby svých souborů cookie

Abyste plně využili možnosti našich webových stránek, bude váš počítač nebo mobilní zařízení muset akceptovat soubory cookie, protože naše stránky bez nich nebudou správně fungovat. Navíc jsou soubory cookie nutné při poskytování personalizovaných funkcí na našich webových stránkách.


Soubory cookie třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek můžete obdržet soubory cookie, které jsou nastaveny třetími stranami. Například můžete obdržet sadu souborů cookie od Googlu. Tyto soubory cookie se využívají k účelům popsaným v části „Jaké soubory cookie používáme a proč?“ těchto zásad. Nemáme kontrolu nad nastavením souborů cookie těchto třetích stran, proto vám radíme prostudovat si webové stránky třetích stran, abyste zjistili více informací o tom, jak používají soubory cookie a jak je spravují.


Úprava předvoleb souborů cookie

Pokud si přejete do budoucna ze svého prohlížeče odstranit soubory cookie nastavené našimi webovými stránkami, můžete je smazat. Pokyny k odstranění souborů cookie z vašeho počítače nebo mobilního zařízení závisejí na operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte. Avšak upozorňujeme, že zrušení vašeho souhlasu s použitím souborů cookie na našich stránkách může negativně ovlivnit vaše zkušenosti s používáním některých funkcí našich webových stránek.


Budou webové stránky fungovat bez souborů cookie?

Stále budete moci prohlížet naše webové stránky, ale některé interakce nemusí fungovat normálně a naruší funkčnost webových stránek.


Nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoli další dotazy ohledně souborů cookie a jejich použití na našich webových stránkách, napište nám na adresu privacy@movember.com

 

Příloha C: Jak jsou vaše osobní údaje viditelné?

Za určitých okolností vám můžeme nabídnout možnost omezit veřejné zobrazení vašich osobních údajů.


Vaše dary

Pokud nechcete, aby byl váš dar zveřejněn, máte tyto volby:


Soukromý dar

Vaše jméno a částka vašeho daru se zobrazí pouze registrovaným Mo Bro a Mo Sister, které jste si vybrali za příjemce své podpory v rámci sbírky pro Movember. Tyto informace budou k dispozici v jejich soukromém náhledu Mo Space; avšak částka vašeho daru bude zahrnuta do celkového výpočtu na jejich profilu Mo space.


Anonymní dar

Výše vašeho daru se zobrazí ve veřejném i soukromém náhledu Mo Space pro registrované Mo Bro nebo Mo Sister, které jste se rozhodli podpořit v rámci získávání finančních prostředků pro Movember; vaše jméno se nebude zobrazovat ani ve veřejném ani soukromém náhledu jejich Mo Space.


Váš profil Mo Space

Pokud byste chtěli omezit veřejný náhled svého Mo Space, máte dvě možnosti:


Pouze Movember

Můžete změnit nastavení ochrany osobních údajů pro svůj Mo Space na Pouze Movember. To znamená, že váš Mo Space bude viditelný všude na našich webových stránkách; bude však skryt před internetovými vyhledávači (např. Google), které nebudou moci zobrazit váš Mo Space ve výsledcích vyhledávání.


Omezený náhled Movemberu

Změna vašeho nastavení ochrany osobních údajů pro váš Mo Space na Omezený náhled Movember znamená, že váš Mo Space bude viditelný pouze pro vaše příznivce, aby jim umožnil vám (i členům vašeho týmu, pokud jste součástí týmu Movember nebo výzvy Movember Challenge) poskytnout dar. Váš Mo Space bude skryt před internetovými vyhledávači (např. Google) a dokonce i před funkcí vyhledávání na našich webových stránkách. To znamená, že budete muset přeposlat odkaz na svůj Mo Space přímo svým příznivcům, abyste mohli obdržet jejich dary; nemohou sami vyhledat vaši stránku Mo Space.


Váš tým Mo

Pokud jste součástí týmu Movember, kapitán vašeho týmu Mo může mít přístup k vaší e-mailové adrese a rovněž k e-mailovým adresám kteréhokoli člena vašeho týmu Mo. 
Změnou výchozích nastavení ochrany údajů ve svém Mo Space na Omezený náhled Movember zajistíte, že váš Mo Space nebude zobrazen na vaší veřejné stránce týmu Mo.


Vaše událost Movember

Máte možnost vybrat Omezený náhled u každé události Movember, kterou vytvoříte. To znamená, že vaše událost Movember bude skryta, nebude tudíž přístupná internetovým vyhledávačům (např. Google) a neobjeví se ve výsledcích jejich vyhledávání. Podobně se neobjeví ve výsledcích obecného vyhledávání na našich webových stránkách.
Chcete-li pozvat hosty, aby se zúčastnili vaší události Movember, musíte jim poslat odkaz na svou stránku Události.
Upozorňujeme, že pokud změníte svůj Mo Space z veřejného na Omezený náhled Movember anebo svou stránku Událost Movember z veřejné na Omezený náhled, může nastat případ, že váš Mo Space anebo Událost Movember již byly indexovány internetovým vyhledávačem před touto změnou. Mohou se tudíž objevit ve vyhledáváních provedených daným vyhledávačem, dokud nedojde k nové indexaci vašeho Mo Space anebo Události Movember. V některých případech vyhledávače svá vyhledávání znovu neindexují, proto se váš Mo Space anebo Událost Movember mohou v takových vyhledávačích stále vyskytovat i po změně nastavení vašeho profilu. Máte-li obavy, že některý vyhledávač neodstranil váš Mo Space anebo Událost Movember ze svých výsledků vyhledávání, napište nám na adresu privacy@movember.com a my se přímo obrátíme na daný vyhledávač s požadavkem, aby byl odkaz na váš Mo Space anebo Událost Movember odstraněn z výsledků vyhledávání.

 

Příloha D: Kontaktní údaje dozorových úřadů 

Níže jsou uvedeny kontaktní údaje dozorových úřadů větších zemí, v nichž působíme.  

Příloha D: Kontaktní údaje dozorových úřadů 

Níže jsou uvedeny kontaktní údaje dozorových úřadů větších zemí, v nichž působíme.

Země

Úřad

Odkaz na webovou stránku

Austrálie Úřad australského komisaře pro informace https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint
 
Kanada Úřad kanadského komisaře pro ochranu soukromí https://www.priv.gc.ca/en/report-a-concern/
Evropská unie (EU) a země Evropského hospodářského prostoru (EHP) Data Protection Commission (DPC) https://forms.dataprotection.ie/contact
Hongkong Komisař pro ochranu osobních údajů, Hongkong https://www.pcpd.org.hk/english/complaints/how_complaint/complaint/complaint.html
 
Nový Zéland Úřad komise pro ochranu soukromí https://www.privacy.org.nz/your-rights/making-a-complaint/
Norsko Datatilsynet
 
https://www.datatilsynet.no/en/about-us/contact-us/
Singapur Komise pro ochranu osobních údajů https://www.pdpc.gov.sg/Individuals/Complaints-and-Reviews
Jižní Afrika Orgán regulující informace (Jižní Afrika) http://www.justice.gov.za/inforeg/contact.html
 
Švýcarsko Federální komisař pro ochranu údajů a informací (FDPIC) https://www.melani.admin.ch/melani/en/home/meldeformular.html

Spojené království
 
Information Commissioner's Office https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/
Spojené státy americké Stát Kalifornie - Ministerstvo spravedlnosti - úřad generálního prokurátora https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company