Movember politika ochrany soukromí

Pravidla ochrany osobních údajů hnutí Movember

Datum poslední revize: 15. září 2015

Nadační fond Muži proti rakovině se zavazuje chránit vaše soukromí a důvěrné informace stejně jako veškeré osobní údaje, které nám poskytnete.
 
Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy Nadačního fondu Muži proti rakovině při shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů v souvislosti se službami, které vám Nadační fond Muži proti rakovině poskytuje(Služby).Přístupem na stránku Movember, mobilní webovou stránku nebo jakoukoli aplikaci Movember (stejně jako www stránky)a poskytnutím svých údajů vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů i jejich občasnými úpravami.

1. Shromažďování osobních údajů:
Z různých důvodů můžete poskytnout své osobní údaje Nadačnímu fondu Muži proti rakovině, například abyste získali informace, zakoupili produkty, přispěli Nadačnímu fondu Muži proti rakovině nebo jiné nadační kampani, podělili se s Nadačním fondem Muži proti rakovině o svůj osobní příběh, získali informace nebo pomohli při propagaci nebo dalších iniciativách, kterými se zabývá Nadační fond Muži proti rakovině. Mezi tyto osobní údaje patří (bez omezení) např. vaše jméno, fotografie, adresa, číslo telefonu, emailová adresa, zaměstnavatel či podnikání, údaje o zdravotním stavu nebo částka, kterou jste přispěli. Pokud si zakoupíte produkty nebo přispějete Nadačnímu fondu Muži proti rakovině nebo jiné nadační kampani, včetně kampaně Movember (mezi něž patří příslušní členové Mo Bros a Mo Sistas), můžete poskytnout Nadačnímu fondu Muži proti rakovině údaje o své kreditní kartě a další údaje, které umožní Nadačnímu fondu Muži proti rakovině transakci zpracovat. Nadační fond Muži proti rakovině vás také může vyzvat, abyste si vybrali, jakým způsobem chcete získávat další informace o kampaních či výsledcích sbírek Nadačního fondu Muži proti rakovině.
 
Je na vás, jaké údaje se rozhodnete poskytnout Nadačnímu fondu Muži proti rakovině, a samozřejmě pokud chcete využívat služby Nadačního fondu Muži proti rakovině, přispívat nebo se jiným způsobem účastnit programů a akcí Nadačního fondu Muži proti rakovině, bude od vás Nadační fond Muži proti rakovině vyžadovat určité informace, aby zajistil služby nebo realizaci programu a akcí.

2. Jakým způsobem využívá nadace Movember osobní údaje?
Osobní údaje, které poskytnete Nadačnímu fondu Muži proti rakovině prostřednictvím naší webové stránky, lze použít Nadačním fondem Muži proti rakovině k těmto účelům:
 • abychom vám dodali produkty, o které jste žádali
 • abychom vám poskytli informace nebo jiná sdělení Nadačního fondu Muži proti rakovině
 • abyste se účastnili propagace, budoucích kampaní a jiných programů, kterými se zabývá Nadační fond Muži proti rakovině
 • abyste použili svou fotografii, jméno a údaje na našich webových stránkách, pokud se zaregistrujete k Nadačnímu fondu Muži proti rakovině nebo jiné nadační kampani, včetně kampaně Movember (kam patří i příslušní členové Mo Bros nebo Mo Sista) Údaje se neobjeví ve veřejných vyhledávačích, pokud si vyberete omezené zobrazení vašeho profilu Mo Space veřejnosti – viz níže)
 • abyste použili své jméno, komentáře a výši příspěvku na našich webových stránkách, pokud přispějete Nadačnímu fondu Muži proti rakovině nebo jiné nadační kampani, včetně kampaně Movember (kam patří i příslušní členové Mo Bros nebo Mo Sistas) (pokud si nezvolíte možnost soukromého nebo anonymního příspěvku - viz níže)
 • abyste se mohli účastnit losování cen, pokud jste se registrovali jako členové Mo Bro nebo Mo Sistas u kampaně Movember a pokud splňujete příslušná kritéria pro losování
 • abychom představili Nadační fond Muži proti rakovině a/nebo jeho kampaně a akce, a to včetně kampaně Movember
 • abychom analyzovali statistická data související s komunitou Nadačního fondu Muži proti rakovině
Pokud se rozhodnete poskytnout své osobní údaje Nadačnímu fondu Muži proti rakovině, souhlasíte, že vaše osobní údaje mohou být zobrazeny nebo použity, jak je uvedeno výše. Dále souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje mohou být podle toho identifikovány, vyhledány a zobrazeny internetovými vyhledávači.  Za určitých okolností lze omezit zobrazení vašich údajů veřejnosti, například:
 • Váš profil Mo Space - máte možnost si vybrat omezené zobrazení veřejnosti profilu Mo Space členů Mo Bro nebo Mo Sistas. To znamená, že se pokusíme zajistit, aby váš profil Mo Space nebyl dostupný pro všeobecné internetové vyhledávače a aby byl nedostupný při obecném vyhledávání našich služeb. Váš profil Mo Space dále nebude zobrazen na veřejné stránce týmu (pokud jste součástí týmu) ani na stránce sítě (pokud jste součástí sítě). Vezměte však prosím v úvahu, že omezené zobrazení profilu Mo Space veřejnosti bude k dispozici:
  • uživatelům, kteří vás budou hledat v části „Příspěvky“ v administračním systému stránek Movember;
  • pokud náležíte k týmu, pak pro členy tohoto týmu, kteří jsou přihlášení, bude váš profil Mo Space viditelný; a
  • prostřednictvím přímého odkazu na váš profil Mo Space. 
Vezměte prosím na vědomí, že pokud změníte svůj profil Mo Space z veřejného na omezený pro veřejnost,je možné, že váš profil Mo Space byl již zaindexován vyhledávačem a tudíž se může objevit ve vyhledáváních provedených v takovém vyhledávači, dokud nedojde k opětovné indexaci vašeho profilu Mo Space jako omezeného pro veřejnost. V některých případech vyhledávače opětovně neindexují svá vyhledávání, takže váš profil Mo Space se stále může ve vyhledávačích objevovat i poté, co jste změnili svůj profil z veřejného na omezený pro veřejnost. Pokud nejste spokojeni, že konkrétní vyhledávač neodstranil z výsledků svých vyhledávání váš profil Mo Space, kontaktujte nás prosím na adrese czech@movember.com abychom mohli kontaktovat přímo vyhledávač a požadovat smazání odkazu na váš profil Mo Space ve výsledcích vyhledávání.
 • Vaše příspěvky - máte tyto možnosti:
  • soukromý příspěvek: v takovém případě budou pouze příjemcům na jejich soukromém profilu Mo Space zobrazeny vaše jméno a výše příspěvku. Výše příspěvku však bude zahrnuta v konečném výpočtu na jejich profilu Mo Space; a
  • anonymní příspěvek: v takovém případě bude výše vašeho příspěvku zobrazena v soukromé i veřejné části profilu příjemce Mo Space, ale vaše jméno se nezobrazí ani ve veřejné ani v soukromé části profilu příjemce Mo Space.
3. Předvolby pro kontakt
Pokud jste souhlasili se zasíláním emailů od Nadačního fondu Muži proti rakovině, může Nadační fond Muži proti rakovině využívat vaše osobní údaje k odesílání emailů (včetně marketingových emailů) o Nadačním fondu Muži proti rakovině a jeho kampaních a dosažených výsledcích ve sbírkách. .  Pokud jste se registrovali ke kampani Movember jako člen Mo Bro nebo členka Mo Sista, Nadační fond Muži proti rakovině vám automaticky odešle email v případě nové aktivity na vašem profilu Mo Space nebo při aktualizaci vašich příspěvků.  V každém přijatém emailu budete mít možnost odmítnout zasílání dalších emailů od Nadačního fondu Muži proti rakovině.  Navíc si můžete změnit předvolby těchto emailů v nastavení v části “Úprava mých údajů” ve vašem profilu Mo Space.

4. Zabezpečení vašich údajů
Nadační fond Muži proti rakovině podniká přiměřené kroky k zajištění zabezpečení veškerých shromážděných údajů, včetně ochrany údajů před zneužitím a ztrátou a před neoprávněným přístupem, jejich úpravou či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou například uchovávány v bezpečném prostředí, kam má přístup pouze oprávněný personál. Není však možné garantovat úplnou bezpečnost při přenosu dat přes internet nebo ukládání údajů na serverech, které jsou přístupné z internetu.  Vezměte na vědomí, že Nadační fond Muži proti rakovině neukládá údaje z kreditních karet.
 
5. Zveřejnění osobních údajů:
Osobní údaje shromážděné Nadačním fondem Muži proti rakovině lze sdílet s libovolnou společností v rámci skupiny společností Movember Foundation. Viz další informace s podrobnostmi v části 10 níže.
 
Můžeme předat vaše osobní údaje našim dodavatelům nebo jiným externím třetím stranám za účelem statistické a datové analýzy, využití externích služeb u některých funkcí a služeb souvisejících s účely, pro něž mohou být vaše osobní údaje zpracovány Nadačním fondem Muži proti rakovině, a za účelem dalšího vylepšení našich služeb.  Při uzavírání smluv s externími dodavateli služeb jim můžeme poskytnout vaše osobní údaje, ale pouze v rozsahu, který je třeba, aby naplnili tuto smlouvu, nebo kde se dá odůvodněně předpokládat, že Nadační fond Muži proti rakovině je poskytne třetí straně z určitého důvodu.
 
Bez ohledu na to, kde na světě se nacházíte, Nadační fond Muži proti rakovině může přenášet vaše data mimo vaši zem, a to včetně Austrálie a Spojených států, za účelem zpracování, včetně analýzy, a uložení.  Následkem může být přenos vašich dat do země s nižším standardem ochrany dat, než platí ve vaší zemi.  Ať už jsou vaše data přenesena kamkoli, mají k nim přístup soudy, regulační orgány a orgány zajišťující dodržování zákona a národní bezpečnosti, v souladu se zákony v dané jurisdikci.
 
Můžeme předat vaše osobní údaje sociálním médiím včetně, bez omezení, Facebooku, takže sociální média vám budou moci zasílat reklamy o budoucích akcích a programech Nadačního fondu Muži proti rakovině a za účelem analýzy.


Pokud odešleme vaše údaje Facebooku, budou před odesláním šifrovány, přičemž Facebook používá data pro účely přirazení jen zřídka a následně je maže:  https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php  

Pokud se rozhodnete, že nechcete, aby vaše údaje byly poskytnuty Facebooku nebo jiným sociálním médiím, kontaktujte nás na adrese czech@movember.com.

Nebudeme prodávat vaše osobní údaje dalším stranám.
 
Nadační fond Muži proti rakovině nebude využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje s výjimkou, pokud je to v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, pokud jste nesouhlasili s použitím nebo zveřejněním nebo když je zveřejnění nezbytné z důvodu zamezení újmy na životě či zdraví, při vyšetřování jakékoli nezákonné aktivity nebo když je použití či zveřejnění vyžadováno nebo autorizováno zákonem.
 
6. Přístup, oprava a stížnosti související s osobními údaji:
Přístup k osobním údajům
Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům shromážděným Nadačním fondem Muži proti rakovině. Zašlete prosím email na adresu czech@movember.com a pokusíme se vám odpovědět co nejdříve a v každém případě do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Může se vyskytnout nějaký právní či regulační důvod, proč vám přístup bude odepřen nebo oprava zamítnuta. Pokud k tomu dojde, vysvětlíme vám proč.
 
Oprava osobních údajů
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které shromáždil Nadační fond Muži proti rakovině, nejsou přesné, kompletní či aktuální, Nadační fond Muži proti rakovině podnikne přiměřené kroky k opravě těchto údajů. Žádost o opravu či aktualizaci svých osobních údajů prosím zašlete emailem na adresu czech@movember.com.
 
Stížnosti
Pokud máte stížnost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím emailem na privacy@movember.com.

 
7. Odkazy na jiné webové stránky:
Nadační fond Muži proti rakovině nezodpovídá za praktiky týkající se osobních údajů nebo obsah jakýchkoli jiných webových stránek nebo služeb, které jsou připojeny odkazem k našim webovým stránkám, ani za praktiky týkající se osobních údajů jakýchkoli sociálních médií třetích stran nebo jiných poskytovatelů služeb, ke kterým se dostanete prostřednictvím naší webové stránky. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek a poskytovatelů služeb.
 
8. Soubory cookies:
Co jsou soubory cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti a na pevný disk vašeho počítače při návštěvě určitých webových stránek. Mají za úkol umožnit webovým stránkám fungovat nebo poskytovat informace majitelům webové stránky.
 
K čemu soubory cookies slouží?
Soubory cookies nám pomáhají poskytovat služby a informace šité na míru zákazníkovi. Například používáme soubory cookies na všech našich webových stránkách, abychom shromáždili anonymní data o provozu a také zlepšili váš dojem z našich webových stránek (např. zůstanete přihlášeni, pokud si to přejete). 
 
V širším slova smyslu používáme soubory cookies na našich webových stránkách za tímto účelem:
 • Účely analýzy: Používáme analytické soubory cookies, které nám umožní rozpoznat, změřit a vysledovat návštěvníky na našich webových stránkách. To vede ke zlepšení funkčnosti našich webových stránek, například tím, že určíme, zda návštěvníci na stránkách dokázali vyhledat snadno informace nebo tím, že identifikujeme aspekty našich webových stránek, které jsou pro ně nejzajímavější. Za tímto účelem můžeme ukládat následující:
  • název domény, ze které jste přišli na internet
  • datum a čas vašeho přístupu na naše webové stránky
  • internetovou adresu webové stránky, která vás odkázala přímo na naše webové stránky
  • stránky, které jste navštívili během návštěvy našich webových stránek
  • zařízení, ze kterého jste přišli na naše webové stránky
  • vaše poloha, ze které jste přišli na naše webové stránky
Navíc využíváme služby třetí strany, KISSmetrics, která nám poskytuje určité analytické služby související s provozem našich webových stránek, včetně shromažďování a sledování dat a informací uvedených výše. Můžeme zveřejnit data návštěvníků, a to včetně identifikačních údajů osoby, společnosti KISSmetrics, což jim umožní nám jejich služby poskytovat. Taková data mohou být odeslána společnosti KISSmetrics a jejich dodavatelům ve Spojených státech, kde může být standard ochrany osobních údajů nižší než v zemi, ve které přebýváte.
 
Pokud si přejete analytické služby společnosti KISSmetrics vyloučit, použijte prosím následující odkaz.
 • Uživatelské předvolby: Některé soubory cookies na našich webových stránkách se aktivují, když se návštěvníci našich stránek rozhodují o využití naší stránky. Naše webovky si poté ‘pamatují’ nastavené předvolby daného uživatele. To nám umožňuje připravit aspekty našich stránek na míru pro jednotlivého uživatele.
   
 • Správa relace: Software, který provozuje naše webové stránky, používá soubory cookies pro technické účely vyžadované interní správou našich serverů a aplikací. Například používáme soubory cookies pro sledování informací o uživatelově relaci, čímž určíme, které možnosti nebo stránky se mají zobrazit, aby stránka fungovala.
   
 • Funkční účely:Funkčně účelové soubory cookies ukládají informace, kterou vyžadují naše aplikace pro zpracování a provoz. Například když žádosti v rámci aplikace zahrnují více stádií, používají se soubory cookies pro dočasné ukládání informací z každého jednotlivého stádia, čímž se usnadní dokončení celé žádosti.
Vaše předvolby souborů cookies
Abyste plně využili našich webových stránek, bude váš počítač nebo mobilní zařízení muset akceptovat soubory cookies, protože naše stránky bez nich nebudou správně fungovat. Navíc jsou soubory cookies vyžadovány při poskytování personalizovaných funkcí na našich webových stránkách.
 
Soubory cookies třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek můžete obdržet soubory cookies, které jsou nastaveny třetími stranami. Například můžete obdržet sadu cookies od Googlu. Tyto soubory cookies se využívají k účelům popsaným v části “K čemu slouží soubory cookies?” těchto zásad. Nemáme kontrolu nad nastavením souborů cookies těchto třetích stran, proto vám radíme prostudovat si webové stránky třetích stran, kde naleznete více informací o jejich použití souborů cookies a jejich správě.
 
Úprava předvoleb souborů cookies
Pokud si přejete v budoucnu odstranit soubory cookies nastavené našimi webovými stránkami z vašeho vyhledávače, můžete je smazat. Pokyny k odstranění souborů cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení závisejí na operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte. Vezměte však na vědomí, že stáhnutím svého souhlasu s použitím souborů cookies na našich stránkách dojde ke zhoršení funkčnosti těchto stránek.

9. Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů:
Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou občas změnit, obzvláště při zavádění nových pravidel, nařízení a průmyslových kódů. Veškeré změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů budou publikovány na našich webových stránkách.  Pokud dojdeme k závěru, že jsou tyto změny relevantní, oznámíme vám to emailem.
 
10. Zveřejnění a použití osobních údajů nadací Movember Foundation
Kampaň Movember v České republice je provozována Nadačním fondem Muži proti rakovině v rámci licence od nadace Movember Foundation. Jako součást licenčního ujednání nadace Movember Foundation poskytne webovou stránku a mobilní aplikace Movember (společně označované jako služby) jako podporu Nadačnímu fondu Muži proti rakovině při provozování kampaně Movember v České republice. 
 
Souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů (včetně a bez omezení vašeho jména, fotografie, adresy, čísla telefonu, emailové adresy, zaměstnavatele či podnikání, údaje o zdravotním stavu nebo částky, kterou jste přispěli nebo vybrali) (“osobní údaje”) nadaci Movember Foundation.

Souhlasíte s použitím osobních údajů nadací Movember Foundation k následujícím účelům:
 • abychom vám poskytli informace nebo jiná sdělení o nadaci Movember Foundation
 • abyste se účastnili propagace, budoucích kampaní a jiných programů, kterými se zabývá nadace Movember Foundation
 • abychom zveřejnili vaši fotografii, jméno a údaje na stránkách Movember Foundation v souladu s vašimi předvolbami
 • abychom zveřejnili vaše jméno, komentáře a výši příspěvku na webových stránkách nadace Movember Foundation, pokud přispějete členům Mo Bro a Mo Sistas (pokud si nezvolíte soukromý nebo anonymní příspěvek)
 • abychom analyzovali statistická data související s komunitou nadace Movember
 • abychom uvedli vaše osobní údaje v databázi členů komunity Movember

Souhlasíte s tím, aby nadace Movember Foundation poskytla vaše osobní údaje, které jste poskytli nadaci Movember Foundation, těmto stranám:
 • jiným charitativním organizacím v rámci charitativní skupiny Movember
 • třetím stranám, kde takové třetí strany poskytují službu ve prospěch nadace Movember Foundation (například analýzu databáze)
 • poskytovatelům sociálních médií (například Facebook), takže vás taková sociální média budou moci identifikovat a nabídnout vám obsah související s nadací Movember
Souhlasíte s tím, že nadace Movember Foundation převede vaše data mimo vaši zemi, a to včetně Austrálie a Spojených států, za účelem zpracování, včetně analýzy, a uložení. Následkem může být přenos vašich dat do země s nižším standardem ochrany dat, než platí ve vaší zemi. Ať už jsou vaše data přenesena kamkoli, mají k nim přístup soudy, regulační orgány a orgány zajišťující dodržování zákona a národní bezpečnosti, v souladu se zákony v dané jurisdikci.