Movember politika ochrany soukromí

Pravidla ochrany osobních údajů hnutí Movember

Datum poslední revize 26. dubna 2018 v1.0

Movember se zavazuje chránit vaše soukromí a důvěrnost veškerých osobních údajů, které nám poskytnete.

Tyto zásady ochrany soukromí popisují pravidla a postupy nadace Movember při shromažďování, používání, uchovávání a zveřejňování vašich osobních údajů v souvislosti se službami, které vám Movember poskytuje.  Přístupem na stránky nebo do aplikace Movember a poskytnutím svých údajů vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany soukromí v platném znění.
 
Záleží jen na vás, kolik informací nadaci Movember poskytnete. Samozřejmě, pokud chcete využívat služby Movember´s Services, přispět darem nebo se jinak účastnit našich programů a akcí, bude od vás Movember vyžadovat určité informace, aby mohla poskytovat služby nebo realizovat programy a akce.  Abychom zajistili dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů, požádáme vás pouze o příslušné osobní údaje nutné k nabídce služeb.
 
Pokud máte jakékoliv dotazy k těmto zásadám ochrany soukromí nebo ke svým osobním údajům, prosím pošlete nám e-mail na privacy@movember.com nebo nám napište na následující adresu:
 
Správce dat pro Movember Europe sídlí v Londýně, UK:
 
Adresa:
Movember Europe
PO Box 68600
London
EC1P 1EF
United Kingdom

 


Telefon:   020 7952 2060
 
Náš pověřenec pro ochranu dat:
Stuart Read, generální rada, s nímž se můžete spojit na adrese privacy@movember.com 
 
 
Jak shromažďujeme vaše osobní údaje.
Chceme zajistit, abyste od nás dostávali sdělení, které vám co nejvíce odpovídá, ať prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem, poštou, telefonicky, SMS, v push notifikacích v naší aplikaci nebo osobně.
 
Vaše osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:
Když s námi komunikujete přímo – například když se ptáte na naši práci,  když si nastavujete Mo Space, přihlašujete se a vybíráte prostředky pro naše kampaně,  když nakupujete výrobky Movember,  ucházíte se o práci nebo když poskytnete své údaje po telefonu, e-mailem, přes web nebo aplikaci, poštou nebo osobně, např. na akcích Movember.
 
Když s námi komunikujete prostřednictvím našich partnerů, například Distinguished Gentleman's Ride, a poskytli jste souhlas ke sdílení svých údajů s námi.

Při komunikaci s námi prostřednictvím jiných třetích stran – když poskytnete dar prostřednictvím třetí strany, např. Just Giving, a dáte souhlas ke sdílení svých osobních údajů s námi.

Když navštívíte naše webové stránky – shromažďujeme informace, které by mohly zahrnovat stránky, které navštěvujete nejčastěji, a služby, události nebo informace, které jsou pro vás nejzajímavější.  Můžeme také sledovat stránky, které navštěvujete, když kliknete na odkazy v našich e-mailech.  Používáme soubory cookies, aby naše stránky fungovaly efektivně a abychom se mohli neustále zlepšovat a tím zajistit poskytování nejlepších služeb (níže uvádíme další informace o použití souborů cookies).
 
Z dalších informací, které jsou veřejně dostupné – abychom mohli přizpůsobit naše sdělení a kontaktovat potenciální firemní poskytovatele finančních prostředků a individuální dárce, můžeme shromažďovat informace o vás z veřejně dostupných zdrojů, např. LinkedIn, obchodní rejstřík, sociální sítě a webové vyhledávače, např. Google. Můžeme k tomu využít třetích stran shromažďujících veřejně přístupná data jako službu, a před sdílením těchto dat zajistit, aby ve svých postupech sběru dat splňovaly požadavky právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 
Další podrobnosti o tom, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, jsou uvedeny níže s ohledem na účely zpracování vašich osobních údajů.
 
 
Naše účely zpracování osobních údajů
Následující text stanoví všechny účely zpracování osobních údajů nadací Movember a stanoví, jak zpracováváme vaše osobní údaje k dosažení daného účelu:
 
 
Chceme vás informovat o fundraisingových kampaních Movember, o našich akcích, zdravotních informacích, novinkách o Movember Foundation a neuvěřitelných výsledcích, kterých jsme dosáhli se získanými prostředky.
Abychom vám mohli posílat tyto informace, požádáme o vaši e-mailovou adresu.  Abyste od nás mohli dostávat tyto e-maily, budete muset vyjádřit svůj souhlas, ale můžete se kdykoliv odhlásit, buď změnou v preferencích svého účtu, když jste přihlášeni na webových stránkách, nebo kliknutím na odkazy „odhlásit“ či „aktualizovat nastavení e-mailu“ v dolní části e-mailů   nebo zasláním e-mailu na privacy@movember.com.  Z odběru informací od nás a dalších charitativních organizací se můžete odhlásit také prostřednictvím služby Fundraising Preference Service poskytované regulačním orgánem Fundraising Regulator ve Velké Británii.
 
 
Poskytnutí stránky Mo Space příznivcům, která uvádí vaše činnosti, jejichž cílem je získávání finančních prostředků (fundraising), a rovněž vybrané peníze
Svým příznivcům poskytujeme osobní fundraisingový hub s názvem Mo Space, který umožňuje uživatelům prezentovat svoji činnost, motivace, shromažďovat dary a hledat nástroje a podporu pro fundraising.
 
Když se přihlásíte k fundraisingu, budete automaticky dostávat denní aktualizace o vybrané částce a budete informováni o všech nových darech, které jste získali.  Příjem těchto e-mailů můžete omezit v nastavení svého účtu.
 
Ve vašem Mo Space jsme vytvořili nastavení, které vám umožní omezit veřejné zobrazení vašich osobních údajů:
 
Popis nastavení ochrany soukromí v Mo Space
 
Veřejné
Vaše stránka Mo Space je viditelná kdekoliv na Movember.com a je také dostupná pro webové prohlížeče, které ji mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání
 
Pouze Movember
Váš Mo Space je viditelný kdekoliv na Movember.com, ale je skrytý před internetovými vyhledávači.  Toto je výchozí nastavení pro všechny uživatele. 
 
Omezený náhled Movember
Váš Mo Space bude viditelný pouze tak, aby vám a členům vašeho týmu mohli podporovatelé a příznivci přispět svými dary.  Váš Mo Space je skrytý před internetovými vyhledávači a hlavní vyhledávací funkcí na Movember.com
 
Pokud se účastníte fundraisingu v rámci Mo Team, kapitán vašeho Mo Team bude mít přístup k e-mailovým adresám týmu, což můžete zrušit ve volbě „Týmová komunikace“ v sekci Soukromí v "Můj účet".
 
V některých případech vyhledávače znovu neindexují své vyhledávání, takže váš Mo Space a/nebo akce Movember se v těchto vyhledávačích může objevit i poté, kdy jste změnili nastavení svého profilu. Pokud máte obavy, že konkrétní vyhledávač neodstranil Váš Mo Space nebo akci Movember ze svých výsledků vyhledávání, napište nám prosím na  privacy@movember.com a my se obrátíme přímo na daný vyhledávač, abychom požádali o smazání odkazu na váš Mo Space / akci Movember v jeho výsledcích vyhledávání. 
 
Chceme, aby naše Mo Sistas a Mo Bros mohli co nejlépe využít svůj Mo Space, takže při prvním nastavení vám pošleme pár užitečných rad e-mailem.
 
Chceme podpořit vaše fundraisingové úsilí, proto přihlásíme všechny Mo Bros a Mo Sistas, kteří se registrovali na uk.movember.com, do našeho každoročního slosování o ceny.  Vítěze budeme informovat e-mailem.  Z automatického slosování o ceny se můžete odhlásit zasláním e-mailu na privacy@movember.com
 

Jak přispět
Pokud chcete, máte možnost svůj dar věnovat anonymně, takže na Mo Space se zobrazí vámi darovaná částka, nikoli však vaše jméno.
 
Pokud si koupíte produkty nebo přispějete na Mo Bro nebo Mo Sista, můžete poskytnout na Movember údaje o své kreditní kartě a další informace, díky nimž bude Movember moci transakci zpracovat. Upozorňujeme, že Movember neukládá informace o kreditních kartách.
 
Když zašlete svůj dar, můžeme vám dodat buď osobní nebo obchodní potvrzení.  K tomu budeme potřebovat vaši e-mailovou adresu.
 
Gift Aid (UK)
Gift Aid je program, kam se můžete přihlásit a který umožňuje registrovaným charitativním organizacím žádat o vrácení daně za dar poslaný britským daňovým poplatníkem, což efektivně zvyšuje darovanou částku.  Ke zpracování budeme potřebovat vaše jméno a adresu, které použijeme pouze pro tento účel.  Tyto informace se předávají na HMRC (Daňová a celní správa Spojeného království, zodpovědná za výběr daní ve Velké Británii), která umožní darování příspěvku v rámci Gift Aid.  Pro zajištění přesnosti údajů využíváme třetí strany, které data před předáním na HMRC očistí a tím zajistí omezený a bezpečný přístup k těmto datům.  Další informace o Gift Aid najdete zde:
https://www.gov.uk/claim-gift-aid
 
Ze zákona máme povinnost uchovávat informace o dárcích po dobu 6 let, včetně informací v rámci Gift Aid.  Máme zaveden archivační plán, abychom zajistili, že neuchováváme informace déle, než je pro tento účel nezbytné.
 
Poskytování podle zemí
Každoročně jsme povinni předávat osobní údaje dárců, jména a čísla NIF (daňové identifikační číslo) španělským regulačním úřadům.  Německým regulátorům jsme povinni předat kopie všech potvrzení o darech pro naši německou kampaň, abychom splnili daňové požadavky. Jméno dárce, jeho adresu a informace o daru předávají naši daňoví poradci v Německu.
 
 
Nákup produktů či zboží Movember
Když si koupíte produkty nebo zboží Movember, budeme potřebovat vaše kontaktní a platební údaje, abychom vám mohli zaslat vaše nákupy na správnou adresu.  Pokud si koupíte produkty nebo přispějete na Mo Bro nebo Mo Sista, můžete poskytnout na Movember údaje o své kreditní kartě a další informace, díky nimž bude Movember moci transakci zpracovat. Upozorňujeme, že Movember neukládá informace o kreditních kartách.  Ke zpracování vašich objednávek a plateb používáme Shopify, online maloobchodní platformu.
 
 
Monitorování a zajištění optimálních výstupů z iniciativ na podporu zdraví mužů (Men's Health) financovaných nadací Movember
Čisté získané prostředky vybrané našimi zajišťovateli finančních prostředků (fundraisery) a dárci jsou věnovány na programy prevence rakoviny prostaty a varlat, sebevražd a na podporu duševního zdraví   a iniciativy na podporu zdraví mužů, které pořádá Movember Foundation nebo partneři programů Men's Health, např. Prostate Cancer UK a Skotská asociace duševního zdraví.
 
U projektů, které jsou financovány v rámci výzkumu, se snažíme zajistit, aby výzkumní pracovníci získali příslušná etická povolení k výzkumu, která nám před získáním souhlasu účastníků k účasti umožní, aby všichni obdrželi informace o tom, jak mohou být jejich osobní údaje zpracovány a s kým mohou být potenciálně sdíleny v rámci konkrétního projektu.
 
Je důležité, že jsme schopni měřit výsledky těchto projektů a zajistit, aby financované programy byly na světové úrovni a v souladu s našimi strategickými výstupy.  Hlavní povinností je zajistit, abychom z programů vytvořených k tomuto účelu získali pouze anonymizovaná data.
 
Většinu programů financujeme přes otevřené veřejné výzvy k podání přihlášek a můžeme informovat každého zájemce o nadcházejících grantových příležitostech.  K tomuto účelu potřebujeme kontaktní údaje výzkumných pracovníků, abychom je mohli o těchto možnostech informovat.
 
Chtěli bychom se také dozvědět vaše zkušenosti, především prostřednictvím průzkumů, při výstupech z našich programů.  Děláme to prostřednictvím třetích stran nebo vlastních webových stránek. Když se příjemci programů Movember rozhodnou poskytnout tuto přímou zpětnou vazbu, Movember tato data zanalyzuje, abychom zajistili, že programy poskytují prostředky, informace a intervence pro zlepšení jejich zdravotních výsledků. 
 
 
Propagace naší práce prostřednictvím digitální reklamy
K propagaci práce Movemberu využíváme Digital Agencies pro digitální reklamy, což zajišťujeme pomocí e-mailových adres nebo souborů cookies (níže viz další informace o souborech cookies).
 
Pokud pro tento účel pošleme vaše údaje Facebooku, budou před odesláním uloženy jako hash a Facebook pouze krátce data využije pro odpovídající účely a pak je odstraní: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php  

Pokud nechcete, aby se vaše údaje předávaly Facebooku nebo jiným platformám sociální sítě za účelem cílené reklamy, sdělte nám to prosím na adresu privacy@movember.com
 
 
Osobní údaje předávané nadaci Movember partnerskými organizacemi
Úzce spolupracujeme s partnerskými organizacemi a rádi bychom vám nabídli příležitost dozvědět se více o práci nadace Movember z jiných webových stránek, které můžete navštívit a které se týkají zdraví mužů.  Budeme se snažit zajistit, aby naše partnerské organizace získaly váš souhlas, než vaše kontaktní údaje zpřístupní nadaci Movember.
 
Od partnerských organizací poskytujících příležitosti fundraisingu pro Movember dostáváme osobní údaje, které požadujeme pro účely auditu (viz níže).
 
 
Osobní údaje předávané nadaci Movember fundraisingovými platformami
Movember získává prostředky také přes on-line fundraisingové platformy, např. Just Giving, Virgin Money Given, BT My Donate a Pay it Forward (Nizozemsko).  Osobní údaje poskytované na těchto platformách externího fundraisingu jsou nám předávány, což nám umožní splnit požadavky auditu (viz níže). 
 
 
Možnost přihlášení do Mo Space přes Facebook
Když se přihlašujete do svého Mo Space přes Facebookovou stránku, požádáme vás o poskytnutí vašeho veřejného profilu na Facebooku, který je na Facebooku vždy veřejně viditelný, a o vaši e-mailovou adresu, abychom vám přihlášení umožnili.  Pokud chcete, můžete také umožnit přístup ke svému seznamu přátel a k pracovní historii
 
 
Možnost nastavit vám Facebook Fundraiser pro příjímání darů s napojením na vaši fundraisingovou stránku Movember.
Chcete-li použít tuto funkci, musíte mít možnost přihlásit se do Mo Space pomocí Facebooku.  Po přihlášení budete požádáni o povolení „spravovat vaše fundraisery“, což nám umožní nastavit Facebook Fundraiser za vás, abyste mohli prohlížet kombinované celkově vybrané částky z Mo Space i Facebooku.
 
 
Možnost zasílat vám push notifikace přes aplikaci Movember
Naši aplikaci Movember jsme navrhli tak, aby odrážela funkčnost webových stránek - takže zásady ochrany osobních údajů nastavené pro naše webové stránky platí i pro aplikaci Movember, ale můžeme také posílat zprávy formou direct message přes „push notifikace“ prostřednictvím aplikace. 
 
Požádáme vás o vyjádření souhlasu se zasíláním „push notifikací“.  To umožňuje chytrému telefonu přijímat a zobrazovat upozornění na zprávy ze sociálních sítí nebo textové zprávy, i pokud je obrazovka přístroje zamčená.  Používáme mobilní platformu třetí strany, které předáváme vaše křestní jméno a pohlaví, aby mohly být naše push notifikace personalizovány.
 
Přes push notifikace vás můžeme informovat o fundraisingových kampaních Movember, našich akcích, zdravotních informacích a novinkách o Movember Foundation a také se s vámi můžeme podělit o skvělé výsledky dosažené se získanými prostředky.  Rovněž vám můžeme zasílat motivační zprávy či rady, které vám pomohou získávat prostředky pro Movember Foundation. 
 
 
Osobní údaje zpracované pro účely zaměstnání
Osobní údaje pro účely zaměstnání zpracováváme v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a povinnostmi podle pracovního práva.  Při zpracování přihlášek uchazečů v Movemberu požadujeme osobní údaje.  Od zaměstnanců Movemberu požadujeme osobní údaje a kontaktní osobní údaje pro případ ohrožení, které uchováváme zabezpečeny a k nimž má přístup pouze personální oddělení.  Přímí vedoucí zaměstnanců, kteří mají určité relevantní informace o členech svého týmu či o uchazečích o zaměstnání, obdrželi pokyny, aby přijali přiměřená opatření k zajištění bezpečného uložení těchto osobních údajů.  Pro daňové účely jsme ze zákona povinni uchovávat všechny údaje o zaměstnání po dobu 7 let, po jejichž uplynutí zajistíme odstranění všech osobních údajů z naší tištěné dokumentace i elektronických systémů.
 
Zpracováváme zdravotní údaje pro účely absence z důvodu nemoci, abychom zajistili zavedení příslušných bezpečnostních kontrol pro zpracovávání „zvláštních kategorií“ osobních údajů, jak je definováno v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů z r. 2018.
 
Uchováváme osobní údaje vztahující se k členství v profesních organizacích, abychom zajistili zachování požadovaných akreditací.
 
Pro zpracování mezd a důchodového systému zaměstnanců využíváme externí dodavatele.  Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů poskytovaných pro tyto účely máme odpovídající smlouvy.
 
Zaměstnancům také nabízíme možnost setkání s nezávislým finančním poradcem pro důchodové poradenství, který potřebuje osobní údaje o platech zaměstnanců, aby mohl zpracovat řešení přizpůsobené konkrétnímu zaměstnanci. 
 
 
Pro účely auditu
U hcaritativních organizací je nutno každoročně provést audit, který ověří, zda naše finanční výkazy neobsahují chyby a zda máme dostatečné interní finanční kontroly.  Za tímto účelem jsme povinni zpřístupnit všechny informace, zajistíme však omezený přístup k osobním údajům, neboť umožňujeme pouze přístup k prohlížení dat na místě a odstraňujeme identifikátory, kdekoli je to použitelné, jestliže je nutno zpřístupnit data pro tyto účely. Externí auditoři jsou vázáni auditorskými normami včetně kontrol, aby se všemi osobními údaji zpřístupněnými při provádění auditu nakládali jako s důvěrnými. Ve Spojeném království a v Evropě musíme také podstoupit audity prováděné regulátory charitativních organizací.  
 
 
Informování našich členů správní rady a zainteresovaných subjektů o výsledcích Movemberu
Pokud podporovatelé poskytli souhlas s účastí ve videoklipu nebo se sdílením svého příběhu, můžeme je prezentovat členům správní rady a zainteresovaným subjektům v rámci vykázání naší výkonnosti.   Obecně však budou veškeré údaje předložené radě pro účely vykazování výkonnosti anonymizovány.
 
 
Dodání fundraisingových balíčků našim podporovatelům
Abychom vám mohli na vyžádání poskytnout fundraisingový balíček, budeme potřebovat vaši poštovní adresu.  Příležitostně můžeme použít vaši poštovní adresu, abychom vám poděkovali za vaše úsilí při získávání finančních prostředků.Možnost připojení zařízení a aplikace pro sledování kondicena podporu fundraisingových aktivit
Jako součást fitness výzvy „Move“ nadace Movember můžete připojit své zařízení nebo aplikaci pro sledování kondice (Fitness Tracker) ke svému účtu Movember přes externího poskytovatele služeb, společnost Human API, Inc., aby se data o vašich aktivitách v oblasti fitness mohla zobrazit na vaší fundraisingové stránce Mo Space.
 
Human API, Inc. pro tento účel využíváme proto, že nám umožňuje nabízet spojení s různými zařízeními pro sledování kondice prostřednictvím jednoho systému, takže můžeme získávat data od různých typů těchto zařízení ve standardním formátu.
 
Jestliže se rozhodnete připojit svůj fitness tracker, udělíte tím společnosti Human API, Inc. souhlas s přístupem a uložením všech dosavadních informací o aktivitách z vašeho fitness trackeru a rovněž souhlas s přístupem a uložením všech budoucích informací o aktivitách, dokud svůj fitness tracker neodpojíte.  Human API, Inc. pak předá vaše informace o aktivitách na Movember, aby byly zobrazeny ve vašem Mo Space.  Movember prohlíží a uchovává pouze informace o aktivitách, které byly vytvořeny po vašem připojení fitness trackeru k vašemu Mo Space.
 
Informace o aktivitách zahrnují typ aktivity, dobu trvání, vzdálenost, počet kroků a kalorií, zdrojové informace (a souřadnice GPS v případě připojení některých zařízení pro sledování kondice), ale mohou se čas od času měnit podle toho, jaké zařízení používáte.  Můžete si vybrat, jaké informace o aktivitách v Mo Space zobrazíte, nebo si můžete zvolit automatické zobrazování všech informací o aktivitách ze svého fitness trackeru v Mo Space.
 
Human API, Inc. a Movember budou i nadále příjemci vašich informací o aktivitách, dokud neodpojíte svůj fitness tracker v sekci Můj účet.
 
Jestliže se rozhodnete odpojit svůj fitness tracker, budete si moci vybrat z těchto možností:
 
Odpojit a uložit mé Moves
Movember již nebude mít přístup k vašim budoucím informacím o aktivitách zaznamenaných fitness trackerem.  Movember bude mít stále přístup k vašim informacím o aktivitách pro účely zobrazení fitness aktivit, které jste se rozhodli zobrazit ve svém Mo Space.  Human API, Inc. již také nebude mít přístup k vašim budoucím informacím o aktivitách a Movember zašle vaším jménem žádost o vymazání všech vašich informací o aktivitách z jejich databáze.
 
Odpojení a vymazání mých dat
Movember již nebude mít přístup k vašim budoucím informacím o aktivitách zaznamenaných ve fitness trackeru a odstraní všechny informace o aktivitách z naší databáze.  Human API, Inc. již také nebude mít přístup k vašim budoucím informacím o aktivitách a Movember zašle vaším jménem žádost o vymazání všech vašich informací o aktivitách z jejich databáze.
 
Upozorňujeme, že tento aspekt Mo Space každoročně znovu nastavujeme v souladu s naší roční kampaní, Movember tudíž nebude uchovávat vaše informace o aktivitách déle než jeden rok, pokud si nezvolíte některou z výše uvedených možností.  Human API, Inc. bude mít i nadále přístup k vašim informacím o aktivitách po obnovení Mo Space.  Zašlete nám prosím na adresu privacy@movember.com žádost, aby Movember vaším jménem požádal o odstranění všech vašich informací o aktivitách z databáze Human API, Inc.
 
Zásady ochrany oosbních údajů a smluvní podmínky společnosti Human API, Inc. najdete zde:
https://www.humanapi.co/privacy-policy https://www.humanapi.co/end-user-termsUmožnění komunikace s našimi firemními fundraisery
Aktivně hledáme firemní kontakty z veřejně dostupných informací na webových stránkách, například LinkedIn a Facebook, nebo vyhledáváním na Googlu.  Firemní e-mailové adresy budeme pro tento účel považovat za osobní údaje
 
 

Obecné zásady ochrany osobních údajů Movember


 
Následující text popisuje technická a organizační bezpečnostní opatření, která nadace Movember zavedla, aby ona i naše partnerské organizace / externí dodavatelé zajistili důvěrnost a zabezpečení vašich osobních údajů
 
 
Právní základ pro zpracování dat
Pro většinu zpracování osobních údajů budeme potřebovat váš souhlas, ale některé případy zpracování budou založeny na oprávněných zájmech nebo budou nutné za účelem uzavření smlouvy, například pokud požadujeme určité osobní údaje za účelem poskytování služby, kterou jste se rozhodli využít.  Spoléháme pouze na právní základ oprávněných zájmů, kde jsme si jistí, že bychom vaše data nepoužili způsobem, který nepředpokládáte, při zohlednění vašich práv a zájmů.
 
 
Zveřejnění osobních informací:
Vaše osobní informace můžeme předat našim dodavatelům nebo jiným externím třetím stranám z důvodu dodávání některých funkcí a služeb souvisejících s účely, pro které může Movember zpracovávat vaše osobní údaje, z důvodu uchovávání a pro zkvalitňování našich služeb. Když uzavíráme smlouvy s externími dodavateli služeb, můžeme jim předat vaše osobní údaje, ale pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění této smlouvy, nebo kde byste mohli rozumně očekávat, že je Movember sdělí třetí straně za určitým účelem.Vaše osobní údaje nebudeme prodávat dalším stranám.

Movember nebude používat ani zveřejňovat vaše osobní údaje, pokud jste nesouhlasili s jejich použitím nebo zveřejněním, s výjimkou případů podle těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v případě, že je zveřejnění nezbytné k zamezení újmy na životě nebo zdraví, k prošetření podezření na nezákonnou činnost nebo kde použití nebo zveřejnění vyžaduje či opravňuje zákon.Zabezpečení a ukládání vašich informací:
Movember zavádí přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti všech informací, které shromažďuje, včetně jejich ochrany před zneužitím a ztrátou a před neoprávněným přístupem, změnami nebo zveřejněním. Vaše osobní údaje mohou být například uloženy a spravovány v bezpečném prostředí na cloudu, který je přístupný pouze oprávněným pracovníkům. Některé z těchto služeb jsou nabízeny třetími stranami sídlícími v Austrálii a ve Spojených státech. Jelikož však nelze stoprocentně zabezpečit žádný přenos dat přes internet ani informace uložené na serverech přístupných přes internet, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost všech informací, které nám zašlete nebo od nás obdržíte online.
 
Někdy je nutné převést osobní údaje do zahraničí, zejména do Austrálie a Spojených států.  Je-li to nutné, lze informace odeslat do zemí nebo oblastí po celém světě.  Jakýkoliv přenos dat bude v naprostém souladu se všemi aspekty Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativy.  Při jakémkoliv přenosu vašich dat k nim mohou mít přístup soudy, regulační orgány, orgány pro vymáhání práva a národní bezpečnostní orgány, podle zákonů v příslušné jurisdikci. 
 
Uchovávání vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které jsme je získali, včetně účelu splnění jakýchkoli požadavků zákona, účetnictví, auditu nebo výkaznictví.  Vaše osobní údaje můžeme poté uchovávat ještě po přiměřenou dobu, abychom mohli reagovat na všechna následná šetření či stížnosti.
 
 
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji:
Vaše práva související s tím, jak organizace zpracovávají vaše osobní údaje, podle nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů z roku 2018 významně posílila.  Následující text uvádí, jak Movember zajistí splnění všech těchto rozšířených práv.
 
1.  Právo být informován
Vaše právo být informován o osobních údajích, které zpracováváme, je uvedeno v našich Zásadách ochrany soukromí, které budou pravidelně přezkoumány, abychom vám mohli dodávat přesné informace.
 
2.  Právo přístupu
Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům, které nadace Movember získala. Zašlete prosím e-mail na adresuprivacy@movember.com a my se vynasnažíme co nejdříve odpovědět, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.  Může existovat nějaký právní nebo regulační důvod, proč je odepřen přístup nebo zamítnuta změna. Pokud se tak stane, sdělíme vám důvod.
 
3.  Právo na opravu
Pokud se domníváte, že jakýkoliv z vašich osobních údajů, které má Movember k dispozici, není správný, úplný nebo aktuální, Movember podnikne přiměřené kroky k opravě takového údaje. Žádost o opravu můžete podat ústně nebo písemně.  Chcete-li požádat o opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů, zašlete prosím e-mail na adresu privacy@movember.com Na vaši žádost odpovíme do jednoho kalendářního měsíce.
 
4. Právo na výmaz
Podle tohoto práva, také známého jako "právo být zapomenut", můžete nyní požádat o výmaz svých osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, pokud neexistuje jiný právní požadavek, abychom v jejich zpracování pokračovali, v takovém případě vám podáme vysvětlení v naší odpovědi na vaši žádost.  Žádost o výmaz můžete podat ústně nebo písemně.  Na vaši žádost odpovíme do jednoho kalendářního měsíce.
 
5.  Právo omezit zpracování
Podobně jako u vašeho práva požádat o vymazání vašich osobních údajů můžete požádat o omezení zpracování, pokud máte námitky proti obsahu informací, které uchováváme, nebo proti tomu, jak jsme vaše údaje zpracovali.   V těchto případech zavedeme omezení pouze po určitou dobu, zatímco budeme posuzovat vaši žádost. Žádost o omezení zpracování můžete podat ústně nebo písemně.  Na vaši žádost odpovíme do jednoho kalendářního měsíce

6.  Právo na přenositelnost dat
Kdekoli to bude technicky možné, vynasnažíme se vám poskytnout kopii vašich osobních údajů ve formátu, který lze snadno přenést do jiné organizace.  Na vaši žádost odpovíme do jednoho kalendářního měsíce.  Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám zpočátku udělili souhlas nebo které jsme použili k uzavření smlouvy s vámi.
 
7.  Právo námitky
Máte právo vznést námitku proti použití vašich údajů pro marketingové účely nebo pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech.  
 
8.  Práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním a profilováním
Movember nezpracovává žádné osobní údaje pro automatizované rozhodování nebo profilování, jak definuje nařízení.
 
Chcete-li využít některé z výše uvedneých práv, napište na privacy@movember.com.
 

Stížnosti
Pokud máte stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů, napište nám prosím na výše uvedenou adresu nebo zašlete e-mail na privacy@movember.com.
 
Pokud stále nejste spokojeni s výsledkem své stížnosti, můžete napsat Úřadu komisaře pro informace na následující adresu:
 
Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
 
Na Úřad komisaře pro informace se můžete rovněž obrátit prostřednictvím jejich online formuláře:  https://ico.org.uk/global/contact-us/email/
 
 
Reklama a analytika webových stránek:
 
Pixely
Pixel je nejmenší jednotka na webové stránce nebo v e-mailovém oznámení, kterou organizace využívají, aby zjistily, jak uživatelé nakládají s určitým webovým obsahem, což nám pomáhá zkvalitnit naše služby a personalizovat vaše využití stránek.  Pixely k tomu používají online identifikátory společně s anonymizovanou verzí ID vaší stránky na sociální síti.  Nemůžeme prohlížet žádné osobní údaje jednotlivých uživatelů, ale získané údaje ukládají a zpracovávají stránky sociálních sítí.
 
Níže můžete změnit své preference nebo se odhlásit z reklam na zakázku z Facebooku a Twitteru:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
 
 
Odkazy na jiné webové stránky
Movember nepřebírá odpovědnost za postupy ochrany soukromí ani za obsah jakékoli jiné webové stránky nebo služby spojené s našimi webovými stránkami, ani za postupy ochrany soukromí na sociální síti třetích stran nebo jiných dodavatelů služeb, ke kterým můžete získat přístup prostřednictvím naší webové stránky. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů takovýchto webových stránek nebo dodavatelů služeb,  mimo jiné včetně funkcí Facebook Fundraisers a finančních darů na Facebooku, kde od vás mohou vyžadovat další osobní údaje.

IP adresy
IP adresa (Internet Protocol Address) je jedinečná adresa, kterou používají počítačová zařízení, např. osobní počítače, tablety a chytré telefony, k vlastní identifikaci a komunikaci s ostatními zařízeními v síti IP.
 
Movember používá IP adresy, aby bylo zajištěno přesměrování uživatelů na správnou verzi našich webových stránek podle zeměpisné polohy, ze které se přihlašujete na internet. Používáme také informace o weblogu získané přes IP adresu, abychom se dozvěděli o problémech, s nimiž se mohou uživatelé setkat při používání našich stránek, a abychom pro naše uživatele zajistili bezproblémové služby. 
 
Cookies:
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti a na pevný disk vašeho počítače při návštěvě určitých webových stránek. Mají za úkol umožnit webovým stránkám fungovat nebo poskytovat informace majitelům webové stránky.

Proč používáme cookies?
Soubory cookies nám pomáhají poskytovat služby a informace šité na míru zákazníkovi. Cookies používáme například na všech našich webových stránkách ke sběru anonymních dat o používání stránek a také ke zvýšení vaší spokojenosti s těmito stránkami (např. trvalé přihlášení, pokud si to přejete). 

V širším slova smyslu používáme soubory cookies na našich webových stránkách k těmto účelům:
 • Analytické účely: Používáme analytické cookies, které nám umožní rozpoznat, měřit a sledovat návštěvníky našich stránek. To nám pomáhá zdokonalovat a rozvíjet způsob fungování našich stránek, např. zjišťujeme, zda návštěvníci stránek mohou snadno najít hledané informace nebo jaký obsah je na našich stránkách nejvíce zajímá. Pro tyto účely můžeme ukládat:
  • název domény, z níž jste vstoupili na internet
  • datum a čas vašeho vstupu na naše webové stránky
  • reklama nebo  internetová adresa webové stránky, která vás odkázala přímo na naše stránky
  • stránky, které jste navštívili během návštěvy našich webových stránek
  • zařízení, z něhož jste otevřeli naše webové stránky
  • lokalita, z níž jste přistoupili na naše webové stránky

Kromě toho využíváme externích dodavatele služeb, kteří nám poskytují určité analytické služby související s provozem našich webových stránek, včetně (mimo jiné) shromažďování a sledování dat a informací uvedených výše. Můžeme zveřejnit údaje o návštěvnících, včetně informací umožňujících zjistit totožnost osob, a umožnit externím dodavatelům služeb poskytování takových služeb. Taková data mohou být odeslána externím dodavatelům služeb v zahraničí a jejich místním dodavatelům, kde může být úroveň ochrany osobních údajů nižší než v zemi, v níž sídlíte.
 • Preference používání: Některé cookies na našich stránkách se aktivují, jakmile si návštěvníci našich stránek zvolí způsob používání těchto stránek. Naše webové stránky si pak „zapamatují“ preference nastavení konkrétního uživatele. To nám umožňuje přizpůsobit vlastnosti našich stránek jednotlivým uživatelům.
   
 • Správa relací: Software na našich stránkách používá soubory cookies pro technické účely nutné pro interní fungování našich serverů a aplikace. Používáme například soubory cookies ke sledování informací o návštěvě uživatele a k určení, které možnosti nebo stránky zobrazovat, aby webová stránka fungovala.
   
 • Funkční účely: Cookies pro funkční účely ukládají informace, které potřebují naše aplikace ke zpracovávání a provozu. Pokud například požadavky v rámci aplikace zahrnují více fází, soubory cookies se používají k dočasnému ukládání informací z každé fáze, což usnadňuje dokončení celkového požadavku.
Vaše preference ohledně cookies
Abyste mohli naše webové stránky plně využít, váš počítač nebo mobilní zařízení musí akceptovat cookies, neboť bez nich nebudou naše stránky správně fungovat. Dále jsou soubory cookies nutné při poskytování personalizovaných funkcí na našich webových stránkách.

Cookies třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek můžete obdržet cookies, které nastavily třetí strany. Například můžete obdržet sadu cookies od Googlu. Tyto soubory cookies se využívají k účelům popsaným v části „K čemu slouží soubory cookies?“ těchto zásad. Nekontrolujeme nastavení souborů cookies těchto třetích stran, proto si raději projděte jejich webové stránky, kde je uvedeno více informací o tom, jak používají a spravují cookies.

Úprava preferencí ohledně cookies
Pokud budete v budoucnu chtít odstranit ze svého vyhledávače soubory cookies nastavené našimi webovými stránkami, můžete je smazat. Pokyny k odstranění souborů cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení závisejí na operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte. Avšak upozorňujeme, že zrušením svého souhlasu s použitím souborů cookies na našich stránkách dojde k narušení jejich funkčnosti.
 
 
Google Analytics
Naše webové stránky používají Google Analytics poskytující zprávy s daty o provozu na stránkách, což nám pomůže lépe porozumět jejich využití a zajistit vám pohodlnější používání našich stránek.
Své preference můžete změnit nebo se můžete odhlásit z Google Analytics zde:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 
 
Změny těchto zásad na ochranu soukromí:
Tyto zásady na ochranu soukromí se mohou průběžně změnit, především pokud jsou zavedena nová pravidla, nařízení a kodexy odvětví. Veškeré změny těchto zásad ochrany soukromí budou zveřejněny na našich webových stránkách.  Pokud usoudíme, že jsou tyto změny zásadní, oznámíme vám je e-mailem.