Naše strategie financování

Informace o nás a našich aktivitách naleznete na http://www.muziprotirakovine.cz/projekty/​