Pravidla ochrany osobních údajů hnutí Movember

Poslední datum úpravy -  15.září 2013

Hnutí Movember se zavazuje chránit Vaše soukromí i jakékoliv osobní údaje, které nám poskytnete.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů hnutí Movember popisují postupy shromažďování, používání a utajení Vašich osobních údajů. Vstupem na webovou stránku hnutí Movember, připojením z mobilního telefonu na naší webovou stránku, nebo použitím jakékoliv aplikace hnutí Movember (souhrně Služby) potvrzujete Váš souhlas s těmito Pravidly ochrany osobních údajů.

1. Shromažďování osobních údajů
K získání informací o hnutí Movember, k zakoupení našich produktů, k učinění příspěvku Vašim Mo Bro a Mo Sista, k získání informací o průběhu Vašeho příspěvku, či k zapojení se do akcí a dalších iniciativ pořádaných hnutím Movember nám pravděpodobně budete muset poskytnout Vaše osobní informace. Tyto informace můžou obsahovat detailní údaje jako Vaše jméno, adresa, číslo mobilního telefonu, adresa e-mailu ne výši částky, kterou jste se rozhodli darovat. Pokud jste se rozhodli zakoupit některý z našich produktů, nebo učinit příspěvek některému z Mo Bros nebo Mo Sistas, pravděpodobně poskytnete hnutí Movember detailní informace o Vaší kreditní kartě, či jiné informace, které umožní hnutí Movember transakci provést.  Hnutí Movember také může chtít vědět, zda-li chcete dostávat další informace o kampani hnutí Movember, či o způsobu, jakým byly vybrané peníze použity.

Kolik osobních informací hnutí Movember poskytnente je čistě na Vás. Pokud ale chcete používat Služby hnutí Movember, učinit příspěvek, nebo se jinak zapojit do programů hnutí Movember, je samozřejmé, že k provedení těchto úkonů budeme Vaše určité osobní informace potřebovat.

2. Jak hnutí Movember Vaše osobní informace použije?
Osobní informace, které poskytujete hnutí Movember skrz naši webovou stránku mohou být použity pro následující účely: Pokud se rozhodnete poskytnou Vaše osobní informace hnutí Movember, souhlasíte s tím, že mohou být zveřejněny tak, jak je uvedeno výše.  Souhlasíte také s tím, že Vaše osobní údaje mohou být příslušným způsobem identifikovány, obnovovány a zobrazovány internetovými vyhledavači. V určitých případech Vám bude nabídnuta možnost omezit viditelnost Vašich údajů pro veřejnost. Například:
Mějte prosím na zřeteli, že pokud začnete s veřejným Mo Space a poté své nastavení změníte na omezený přístup veřejnosti, Váš Mo Space již může být zaindexovaný prohlížeči a může se tak objevovat ve vyhledávání těmito prohlížeči, a to do té doby, než bude Váš Mo Space zaindexovaný znovu s omezeným přístupem veřejnosti. Některé funkce a služby související s účelem, za kterým jste poskytl Vaše osobní údaje, mohou být outsourcovány třetí straně – poskytovatelům externích služeb. V případě, že najímáme poskytovatele externích služeb, můžeme jim poskytnout Vaše osobní údaje, ovšem jen v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby tito poskytovatelé byli schopni dostát svým závazkům, vyplývajícím ze smlouvy.

V případě, že jste souhlasili s tím, že budete dostávat od hnutí Movember elektronickou poštu, Movember může využít Vašich osobních údajů a zasílat vám e-maily o kampani hnutí Movember a o cílech, kterých se podařilo dosáhnout díky vybraným finančním prostředkům. V každém ze zaslaných e-mailů budete mít možnost odmítnout jakoukoliv další budoucí elektronickou poštu od hnutí Movember. Pokud jste registrovaný Mo Bro či registrovaná Mo Sista, hnutí Movember Vám automaticky zašle e-mail, kdykoliv bude na Vašem Mo Space zaznamenána nová aktivita či v případě aktualizace Vašich darů. Platí nicméně, že své předvolby, týkající se elektronického marketingu, můžete kdykoliv změnit v sekci “Edit My Details” ve Vašem nastavení Mo Space.

Bez ohledu na to, ve které části světa se zdržujete, hnutí Movember může převést Vaše údaje do Austrálie či Spojených států a tam je I vyhodnocovat či zpracovávat. Pokud se Vaše údaje nachází v jurisdikci těchto zemí, znamená to zároveň, že k nim mohou mít přístup soudní orgány a úřady pro národní bezpečnost, v souladu se zákony příslušné jurisdikce.

Hnutí Movember nebude používat Vaše osobní údaje bez Vašeho přechozího souhlasu, s výjimkou výše uvedených případů.

3. Bezpečnost Vašich údajů:
Hnutí Movember podniká patřičné kroky k tomu, aby zabezpečilo veškeré údaje, které shromažďuje. Tyto kroky zahrnují ochranu před zneužtím či ztrátou a také před nepovolaným přístupem k těmto informacím a jejich modifikaci či zveřejnění. Vaše osobní údaje jsou drženy v bezpečném prostředí, do něhož mají přístup jen povolané osoby. U žádného přenosu dat přes internet ani skladování dat na serverech, přístupných přes internet, však nemůže být stoprocentní záruka bezpečnosti. Hnutí Movember tak například neshromažďuje údaje o kreditních kartách.

4. Prozrazení osobních údajů:
Osobní údaje, shromažďované Službami Movember, mohou být poskytnuty třetí straně pouze v souladu s těmito pravidly ochrany osobních údajů. Údaje mohou být poskytnuty třetí straně v případě, že funkce či služby, související s účelem, za kterým jsou osobní údaje shromažďovány, jsou outsourcovány, či v případě, že je možné z nějakého rozumného důvodu očekávat, že hnutí Movember tyto údaje třetí straně poskytne.
Hnutí Movember použije či poskytne Vaše osobní údaje jen v souladu s těmito pravidly ochrany osobních údajů či v případě, že jste k takovému použití či poskytnutí dali výslovný souhlas. Dále hnutí Movember může použít či poskytnout Vaše osobní údaje v případě, že tento krok zabrání vážnému zranění, pomůže vyšetřit předpokládanou nezákonou aktivitu či v případě, že je takový krok vyžadován či schválen zákonem.

5. Přístup k osobním údajům a jejich oprava:
Přístup k osobním údajům
Kdykoliv si můžete vyžádat přístup ke svým osobním údajům shromážděným našimi Službami. Zašlete prosím e-mail na czech@movember.com a my se pokusíme odpovědět nejdříve, jak to bude možné, v každém případě však do třiceti dnů od obdržení Vaší žádosti. Může se vyskytnout situace, ve které bude z nějakého právního či regulačního důvodu přístup či návrh na změnu zamítnut. V takovém případě Vám tento důvod sdělíme.

Oprava osobních údajů
Máte-li za to, že jakýkoliv osobní údaj, vedený o Vás hnutím Movember, není přesný, úplný či aktuální, hnutí Movember podnikne příslušné kroky k opravě tohoto údaje. Pro vyžádání opravy, doplnění či aktualizace Vašich osobních údajů nám prosím zašlete e-mail na czech@movember.com.

6. Odkazy na další webové stránky:
Hnutí Movember není zodpovědné za postup při nakládání s osobními údaji jakoukoliv další webovou stránkou či službou, spojenou se Službami Movember. Dále nenese žádnou zodpovědnost za postup při nakládání s osobními údaji třetími stranami, sociálními médii či dalšími poskytovateli služeb, jež jsou dosažitelné prostřednictvím Služeb Movember. Doporučujeme Vám přečíst si pravidla ochrany osobních údajů těchto webových stránek či poskytovatelů služeb.

7. Vaše návštěva Služeb Movember:
Hnutí Movember používá “cookies” (malé datové soubory, které jsou skladovány ve Vašem počítači) za účelem shromažďování anonymních údajů o internetovém provozu a také kvůli zlepšování Vašich zkušeností se Službami Movember (například tím, že Vám umožní zůstat zalogovaní, pokud si to přejete). Můžete odstranit či zablokovat cookies v nastavení Vašeho prohlížeče, tento krok však může mít vliv na způsob, jakým je možné používat Služby Movember.

Hnutí Movember také může sbírat a shromažďovat údaje o Vaší návštěvě Služeb Movember, a to včetně následujících: Veškerá data, která shromažďujeme, jsou vyhodnocována souhrnně a není tak možné identifikovat jednotlivce. Tyto údaje jsou používány k měření počtu návštěvníků našich Služeb a identifikaci způsobu, jakým Služby využívají, a smyslem těchto kroků je zefektivnění našich Služeb na maximální možnou míru. Hnutí Movember neshromažďuje údaje za účelem online behaviorální reklamy.

8. Změny v podmínkách ochrany osobních údajů:
Tyto podmínky ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit, v závislosti na představení nových pravidlel, regulací a kodexů. Všechny změny podmínek ochrany osobních údajů budou zveřejněny na webových stránkách hnutí Movember. Dojdeme-li k závěru, že tyto změny jsou zásadní, dáme Vám vědět e-mailem.

9. Jak můžete kontaktovat hnutí Movember:
Pokud máte jakékoliv dotazy či obavy, kontaktujte hnutí Movember na czech@movember.com.